Egils Levits
Egils Levits

Jūsu Karaliskā Augstība Luksemburgas lielhercog!

Ekselences, ministri, godātie biznesa pārstāvji!

Man ir patiess prieks jūs šodien sveikt Rīgā un atklāt šo biznesa forumu, kas ir veltīts Latvijas un Luksemburgas ekonomiskās sadarbības stiprināšanai.

Mēs jau kādu laiku dzīvojam vētrainos ģeopolitiskajos apstākļos laikos. Mēs vēl nebijām īsti atguvušies no pandēmijas izraisītajām ekonomiskajām sekām, kad 24. februāra rītā pamodāmies ar ziņām par Krievijas agresīvo militāro iebrukumu Ukrainā.

Tas jau gadu izraisa neaprakstāmas Ukrainas cilvēku ciešanas un vienlaikus ietekmē pasaules ekonomiku gan ar enerģijas krīzi, gan ar strauju inflāciju. Latvija un Luksemburga ir vienotas atbalstā Ukrainai. Mēs esam pārliecināti, ka drīzumā svinēsim Ukrainas uzvaru.

Šajā ekonomiskās nenoteiktības laikmetā mums ir jābūt īpaši drosmīgiem un inovatīviem. Es uzskatu, ka pētniecībai un attīstībai, kā arī inovācijām tehnoloģiju jomā var būt izšķiroša nozīme ekonomiskajai izaugsmei un valsts ilgtspējīgai attīstībai.

Latvijas un Luksemburgas ekonomiskās attiecības raksturo pozitīva tirdzniecības un investīciju dinamika. Man ir gandarījums konstatēt, ka Latvijas uzņēmumi ir ievērojami palielinājuši eksportu uz Luksemburgu, kā arī Luksemburgas uzņēmumiem ir liela interese par investīcijām Latvijā. Esmu pārliecināts, ka līdzšinējā sadarbība ir labs pamats, lai vēl vairāk to attīstītu un izvērstu.

Latvija kā mērķi ir izvirzījusi ekonomikas transformāciju Eiropas Zaļā kursa ietvaros, it sevišķi sniedzot atbalstu zināšanu ietilpīgām un augstas pievienotās vērtības nozarēm. Šodienas biznesa foruma galvenie temati – digitalizācija un ilgtspēja – atbilst mūsu kopīgajiem mērķiem un iniciatīvām, ko mūsu abas valstis attīsta un virza Eiropas Savienībā. Temati arī raksturo mūsu valstu individuālās prioritātes un nosaka skaidru virzienu mūsu divpusējai sadarbībai.

Pašlaik Latvijas zinātniskā kapacitāte un atbalsts uzņēmējiem tiek stiprināts tādās jomās kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedā enerģētika un viedo materiālu zinātne, kā arī biomedicīna un zināšanu ietilpīga bioekonomika. Katrā no šīm jomām Latvijai un Luksemburgai ir sava zinātniskā ekspertīze un konkurētspējīgi uzņēmumi. Mēs varam ļoti labi papildināt viens otru.

Mums ir kopēji mērķi arī klimatneitralitātes sasniegšanā. Latvijas bagātība ir meži, kas klāj vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas. Arī Luksemburga ir bagāta mežiem. Vieni no inovatīvākajiem uzņēmumiem mūsu valstī darbojas tieši mežsaimniecībā, tādēļ man ir gandarījums, ka šīs dienas biznesa foruma viens no paneļiem būs veltīts šim sektoram.

Meža apsaimniekošana bez jaunākajām tehnoloģijām šodien nav iedomājama. Piemēram, Latvijā mēs esam izstrādājuši meža apsaimniekošanai nepieciešamu risinājumu ar satelītu datos balstītām tehnoloģijām. Tas palīdz novērtēt koku sugas, to augstumu un blīvumu, kas savukārt ļauj precīzi noteikti mežu krājumus un attiecīgās vietas, ko var nodot ciršanai.

2021. gadā Latvija kļuva par Eiropas Kosmosa aģentūras asociēto dalībvalsti. Latvijai ir inovatīvi uzņēmumi arī kosmosa tehnoloģiju jomā. Ņemot vērā Luksemburgas spēcīgi attīstīto potenciālu kosmosa tehnoloģijās un kosmosa tiesībās, kas ir arī mans intereses lauks, mēs saredzam ciešāku sadarbību gan jau minētās Eiropas Komosa aģentūras, gan Horizon Europe projektu ietvaros.

Jūsu Karaliskā Augstība!

Man ir prieks, ka šodien mēs kopā apmeklēsim dažus veiksmīgākos Latvijas tehnoloģiju uzņēmumus. Jums būs iespēja tikties un iepazīties ar Latvijas telekomunikāciju kompānijas LMT pārstāvjiem, kā arī augsto tehnoloģiju iekārtu ražotājiem – MikroTik un Lightspace Technologies.

Novēlu jums visiem veiksmīgu dienu un auglīgas diskusijas!

Jūsu Karaliskā Augstība, vēlreiz pateicos Jums par piedalīšanos šajā forumā un par vizīti Latvijā!

14.03.2023. Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Viņa Karaliskā Augstība Luksemburgas lielhercogs ar uzrunām atklāj Latvijas–Luksemburgas biznesa forumu