Egils Levits
Egils Levits

Godātā Latvijas tauta!

Ekselences!

Dāmas un kungi!

Pirms 104 gadiem, dibinot Latvijas valsti kara izpostītajā un sveša karaspēka okupētajā Rīgā, nebija viegli saredzēt nākotni.

Valsts dibinātājiem bija nepieciešama iztēles drosme un tālredzība, jo 1918. gada 18. novembrī tika dibināta valsts, kurai jāpastāv saules mūžs.

Valsts idejā nākotne vienmēr ir klātesoša.

Valsts ir cilvēku gribas radīta, tautas uzturēta. Katrai paaudzei ir savi pārbaudījumi. Katra paaudze atbild par savu – pavisam mazu – daļu no valsts saules mūža.

Šis laiks Latvijai un arī visai Eiropai ir rūdīšanās laiks. Mūsu paaudzei ir iedalīta atbildība, un tā ir Rietumu pasaules vērtību nostiprināšana un nosargāšana.

Pirms 80 gadiem Latviju un citas jaunās demokrātijas no kartes aizslaucīja padomju Krievijas imperiālisms. Rietumu demokrātijas uz to tikai bezspēcīgi noskatījās. Ir paaudze – un arī šeit, zālē, klātesošie –, kuri pieredzēja šo traģisko vēstures pārbaudījumu.

Rietumi ir mācījušies. Tagad mēs zinām, ka par lētām precēm nedrīkst pirkt mūsu atkarību no autokrātiem. Mēs zinām – nedrīkst pieļaut, ka demokrātiskās brīvības izmanto demokrātijas graušanai. Mēs zinām, ka demokrātija ir jāaizsargā, ja nepieciešams – arī ar ieročiem rokās.

Mēs zinām, ka demokrātija nedrīkst būt bezspēcīga. Mēs palīdzam un palīdzēsim Ukrainai, jo Ukraina cīnās par mūsu – par demokrātijas – vērtībām. Krievijas noziegumi agri vai vēlu tiks sodīti.

Dzejnieks un politiķis Rainis ir teicis: “Mūsu tauta var pastāvēt un pastāvēs gadu tūkstošus, ja tik viņai būs visaugstākie – cilvēces – mērķi.”

Mēs augam kopā ar laikmetu, kurā dzīvojam. Lieli mērķi mūs vieno, dod spēku izturēt pārbaudījumus un grūtības.

Mūsu paaudze uzņemas atbildību par izglītotu, plaukstošu, solidāru un stipru Latviju.

Nākotnes Latvija un nākotnes Eiropa ir mūsu paaudzes atbildība. Katram savā valstī un visām tautām kopā. Tas ir izšķiroši mūsu pastāvēšanai.

Mūsu idejām ir jābūt drosmīgām, mūsu domām – vērienīgām. Tādas tās bija Latvijas valsts dibinātājiem pirms 104 gadiem.

Mīlestībā turpināsim Latviju.

Dievs, svētī Latviju!

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltītajos pasākumos