Dziesmu svētki Egils Levits
Egils Levits

Mīļie tautieši! Dārgie draugi!

Kultūra ir Latvijas valsts pamatā. Latvijas valstij nav īpašas eksistences jēgas, ja tā nav latviešu nācijas valsts. Latviešu nācija veido latviešu kultūru.

Dziesmu svētki ir cieši sasaistīti ar Latvijas valsti, un tas ir atzīts arī Satversmē. Satversmes ievadā ir noteiktas valsts rūpes par kultūru.

Kordziedāšana ir sabiedrisks pasākums. Koris atveido to, kā mēs saprotam sevi kā latviešu nāciju. Katrs savā vietā dzied savu balsi, bet visi kopā veido kori. Mēs visi, dziedot Dziesmu svētkos vai ikdienā, veidojam latviešu nācijas kori.

Dziesmu svētku tradīcija ir nesaraujami saistīta ar latviešu nācijas izaugsmi un, protams, ar Latvijas valsti.

Es pateicos visiem tiem, kuri glabā šo Dziesmu svētku tradīciju, jo tradīcija dod mums pamatu rīkoties šodien un domāt par nākotni. Tādēļ latviešu Dziesmu svētki ir daudz kas vairāk nekā tikai kultūras izpausme. Tā ir Latvijas valsts izpausme, mūsu pašizpausme, mūsu nācijas identitāte.

Šajā ekspozīcijā ir atspoguļota šī Dziesmu svētku tradīcija, un katrs var to iepazīt tuvāk. Lai Latvijas nācija turpinātu pastāvēt un plaukt, ir svarīgi šo tradīciju kopt un nodot nākamajām paaudzēm.

Liels paldies visiem, kuri strādāja pie šīs pastāvīgās ekspozīcijas izveides! Tas ir nopietns un liels pienesums mūsu Dziesmu svētku tradīcijas turpināšanā.

Tiekamies Dziesmu svētkos!

29.05.2023. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” atklāšanā