Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits

Cienījamās dāmas un godājamie kungi!

20 gadi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbībā ir stabils laika nogrieznis, lai varētu vērtēt šīs neatkarīgās iestādes lomu un ietekmi publiskajā pārvaldē. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ne tikai uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā iesaistīto nozaru darbību, bet arī tiešā veidā iesaistās enerģētikas nozares attīstībā.

Jūsu institūcijas darbības efektivitāte ir būtisks priekšnoteikums Latvijas kā demokrātiskas valsts ilgtspējīgai attīstībai un iekšējā tirgus konkurētspējas veicināšanai.

Pēdējo gadu laikā ir daudz paveikts iekšējā enerģijas tirgus stiprināšanā.

Ir pilnveidoti tirgus regulēšanas mehānismi. Ir radīts pamats plašākai sabiedrības iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Regulatora darbībā ir bijuši arī izaicinoši laika posmi, kuros sabiedrība iesaistījās aktīvā diskusijā par tālāku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. Elektroenerģijas un siltumenerģijas nozares būtiski ietekmē sabiedrības ikdienas dzīvi, veidojot attieksmi pret regulatora pieņemtajiem lēmumiem.

Tāpēc regulatora vīzija – kļūt par vienu no sabiedrībai uzticamākajām un atvērtākajām valsts iestādēm – ir cieši saistīta ar regulatora neatkarību un regulēšanas profesionalitāti, nodrošinot sabiedrībai saprotamu lēmumu pieņemšanu.

Regulatora darbībai jābūt tādai, kurā ieguvēji ir visas iesaistītās puses – sabiedrība kā lietotājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji kā konkurētspējīgi tirgus dalībnieki.

Regulators savas funkcijas pilda kompetenti, kvalitatīvi, nodrošinot neitralitāti un objektivitāti. Regulatora neatkarībai ir jābūt patiesai un īstai, jo sabiedrisko pakalpojumu regulēšana attiecas uz daudziem politiski jūtīgiem jautājumiem, kas var veidot politiska spiediena riskus.

Pēdējo gadu laikā regulatora lēmumi ir noveduši pie aktīva juridiskā dialoga Eiropas Savienības Tiesā. Augstākās tiesas Senāts virknē lietu ir apturējis tiesvedību un uzdevis prejudiciālos jautājumus Eiropas Savienības Tiesai, lūdzot interpretēt normas, kas skar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas konceptu.

Šī diskusija par kopīgajām vērtībām Eiropas tiesību telpā šādā formātā stiprina Latvijas reputāciju.

Atzinīgi vērtējama arī regulatora sadarbība ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas regulatoriem, strādājot pie Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sinhronizācijas.

Paldies jums par līdzšinējo darbu 20 gadu garumā! Lai turpinās darbs pie inovatīvu risinājumu ieviešanas jauno tehnoloģiju un digitalizācijas laikmetā!

Video