Egils Levits

Dāmas un kungi!

Līdz šī gada februārim Latvijā, Ukrainā, Eiropā ritēja ikdienas dzīve. Mums bija savi sapņi un bija arī risināmas problēmas. Taču 24. februāra agrā rītā visa pasaule mainījās. Sākās karš.

Ukrainas tauta apvienoja spēkus, lai sevi aizstāvētu. Visa demokrātiskā pasaule sadevās rokās, lai palīdzētu Ukrainai pret agresorvalsti Krieviju.

Es no sirds pateicos organizācijai “Sustento” par šīs konferences rīkošanu. Jūs atbildīgi aktualizējat tik būtisku tematu kā Ukrainas karā cietušo rehabilitācija un iekļaušana sabiedrībā.

Kara laukā diemžēl cieš gan karavīri, gan mierīgie iedzīvotāji. Latvija sniedz rehabilitācijas iespējas Ukrainas karavīriem, kuri guvuši smagas traumas, aizstāvot savu valsti.

Jūs, organizācija “Sustento”, arī paši palīdzat no Ukrainas uzņemt Latvijā cilvēkus ar invaliditāti. Mana kundze Andra, martā apmeklējot Ukrainas bēgļus aprūpes centrā “SenRīga”, augstu novērtēja “Sustento” paveikto darbu.

Šodienas konference ir sapulcējusi vienkopus nozares speciālistus un valdības pārstāvjus no Latvijas un Ukrainas. Tā arī sniedz iespēju dalīties Eiropas valstu pieredzē par iekļaujošu sabiedrību. Īpaši aktuāls ir jautājums, kā pēc kara beigām cilvēkiem ar invaliditāti pilnvērtīgi dzīvot kopā ar ģimenēm, nevis izolētās institūcijās. Kā rekonstruēt apkārtējo vidi pēc kara Ukrainā tā, lai tā būtu pieejama visai sabiedrībai? Kā panākt, lai iekļaujošas sabiedrības vērtības būtu iedzīvinātas dažādās ikdienas dzīves situācijās? Kā zinātnei un inovācijām nākt ar savu ieguldījumu sabiedrības kopējo problēmu risināšanā?

Šie ir temati, kur visu konferences dalībnieku kompetence un līdzdalība būs īpaši svarīga. Es tāpēc vēlreiz saku paldies visiem klātesošajiem par atdevi un lielo darbu!

Lai jums auglīga domu apmaiņa!