Egils Levits

Labrīt studenti, skolotāji, visi klātesošie un attālinātie klausītāji!

Man ir īpašs prieks jūs uzrunāt pasākumā, kas atver jums jaunas iespējas apgūt mūsdienu sabiedrībai tik kritiski nepieciešamo medijpratību.

Ir grūti iedomāties vēl izšķirošāku brīdi kā šo gadu.

Ukrainā notiek brutāls karš. Šajā karā tikpat izšķirīga loma kā tankiem, ieročiem un karavīriem ir arī informācijai.

Latvijā informācijas telpu sabangojusi padomju pieminekļu nojaukšana un ekonomiskā krīze. Rudenī atkal aktuāli kļūs veselības jautājumi, tiks izplatīti patiesi un nepatiesi fakti par Covid-19 un citām slimībām.

Ikdienā informācijas telpā ir miljoniem šo un citu jautājumu. Internets, sociālie tīkli, mediju platformas un dažādi saziņas kanāli ir kļuvuši par mūsu ikdienas informācijas avotu.

Kā tajos orientēties? Kā atšķirt viedokli no faktiem? Kā atpazīt eksperta sniegtus priekšlikumus no populisma manipulācijām? Kā saglabāt vēsu prātu, spēt analizēt informāciju un nekļūt pašam par dezinformācijas tālāku izplatītāju?

Runājot Imanta Ziedoņa vārdiem: “Šausmīgi daudz taisnību. Nojukt var, ja nav savējās.”

Lai orientētos informācijas okeānā, ir nepieciešams prāta treniņš un prasmes. Tāpēc paldies organizācijai IREX un Latvijas ekspertiem par izglītības materiālu un rīku izstrādi, kas palīdz apgūt šīs prasmes.

Mūsu spēja būt stiprai sabiedrībai un valstij balstās mūsu gara spēkā.

Tāpēc nepieciešama kritiskā domāšana un trenēti medijpratības muskuļi.