Egils Levits
18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā pasniedz Latvijas valsts augstākos apbalvojumus

Augsti godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs!

Godājamais Ordeņu kapitul!

Dārgie ordeņu saņēmēji!

Dāmas un kungi!

Priecājos jūs sveikt Latvijas 104. gadadienā!

Mēs šodien godināsim cilvēkus, kuru godprātīgais darbs, aktīvā pilsoniskā stāja, sabiedriskais darbs, pašaizliedzība stiprina Latviju kā demokrātisku, tiesisku un nacionālu valsti.

Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts – apliecina valsts visaugstāko atzinību.

Pirms 104. gadiem Latvijas valsts tika dibināta, lai latviešu nācija varētu pastāvēt cauri laikiem. Tātad – mūžīgi.

Pirms simt gadiem Satversmes sapulces deputāti pieņēma Satversmi, lai Latvijas tauta varētu pati sevi pārvaldīt demokrātijas satvarā.

Šis gadu simts ir bijis apliecinājums mūsu tautas radošajam spēkam un negrozāmajai valstsgribai.

Starpkaru gados Latvija uzplauka. Tumšajos okupācijas gados mēs nosargājām savu valstsgribu. Mēs atguvām Latvijas brīvību un neatkarību.

Tagad mēs esam gatavi sargāt savu valsti, gatavi to uzlabot un pilnveidot.

Šai darbā piedalās katrs no mums atsevišķi un visi kopā. Demokrātijā katrs ir līdzdalīgs. Demokrātijā katrs ir līdzdarbīgs. Ikkatram ir iespēja un pienākums pielikt savas pūles, veidojot Latviju.

Šodien, pasniedzot apbalvojumus, mēs godinām cilvēkus no visas Latvijas, kuru darbs valsts labā ir bijis īpaši nozīmīgs.

Tie ir izcili kultūras darbinieki, tiesu sistēmas pārstāvji, zinātnieki un skolotāji. Tie ir mediķi, kuri drosmīgi un pašaizliedzīgi rūpējās par sabiedrības veselību Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Mēs godinām uzņēmējus, veterinārārstus, lauksaimniekus, pašvaldību darbiniekus, vēsturiskās atmiņas un kultūras mantojuma glabātājus.

Valsts apbalvojumus saņems cilvēki, kuri, dzīvodami ārvalstīs, savu latviskajām vērtībām piepildīto mūžu ir veltījuši latviešu tautai.

Ar visaugstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni – tiks apbalvoti cilvēki, kuri, parādot nozīmīgu pilsonisko drosmi, snieguši palīdzību Ukrainai, tās karavīriem un civiliedzīvotājiem, dokumentējuši Ukrainas tautas cīņu par neatkarību un brīvību.

Augstākos valsts apbalvojumus saņems karavīri, robežsargi un policisti, kuri sargā Latvijas valsti, iesaistās jaunās paaudzes apmācība un godam pārstāv Latvijas valsti starptautiski.

Dārgie ordeņu saņēmēji!

Jūs raksturo pašaizliedzība, mērķtiecība, rūpes par latviešu tautu, par saviem līdzcilvēkiem un mīlestība pret Latvijas valsti. Jūs darāt mūsu Latviju stipru un skaistu!

Savā un Ordeņu kapitula vārdā izsaku jums visiem kopā un ikkatram visaugstāko atzinību un sirsnīgāko pateicību par kalpošanu Latvijai! Paldies jums!

Priecīgu un skaistu jums šo svētku dienu!

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz augstākos valsts apbalvojumus