Ārlietas Egils Levits
Baku foruma zāle, televizora ekrānā redzama Valsts prezidenta videouzruna

Ekselences!

Draugi!

Man ir liels prieks uzstāties 2021. gada Baku pasaules forumā šādi, lai gan priekšroku, protams, dotu iespējai uzrunāt jūs klātienē. Mēs visi ar nepacietību gaidām, kad beigsies pandēmija un mēs atkal varēsim dzīvot pasaulē, kur varam brīvi ceļot un nav jāietur distance citam no cita. Pašreizējie apstākļi liek sabiedrībai būt atbildīgākai, bet pasaules valstīm vēl solidārākām. Mums vairāk jāuzticas zinātniskajiem argumentiem un mediķu profesionālajam viedoklim, kā arī uzticamiem, pārbaudīties informācijas avotiem.

Vēl ir pāragri izteikt minējumus par to, cik ļoti pandēmija ir mainījusi pasauli.  Par vienu gan nav šaubu, pandēmija vēl vairāk pastiprinājusi jau notiekošās pārmaiņas – globalizācijas tempus, plaisu starp paaudzēm, digitalizācijas solīto un reālajām iespējām, neuzticēšanos valsts pārvaldei un zinātnei, profesijas nosacīto nozīmīgumu.

Pandēmija mums arī parādīja, cik noturīgas ir nacionālas valstis. Vīrusam izplatoties, mūsu dabiskā reakcija bija, ka jāatgriežas dzimtenē. Dažas valstis pat slēdza savas robežas iebraucējiem. Tā ir dabiska aizsargreakcija, bet, iespējams, ne tas labākais risinājums. Mūsdienās vairs nav valstu, kas būtu pilnībā atrautas vai neatkarīgas no citām valstīm. Mēs lielākā vai mazākā mērā esam cits no cita atkarīgi.

Nav valstu, kas tikai saviem spēkiem vai līdzekļiem varētu apstādināt pandēmiju. Tā, iespējams, ir vērtīgākā mācība, ko pandēmija mums devusi. Neviens vairs neapšauba, ka mums ir jāstrādā kopā pie šīm kopējām problēmām, vēlams daudzpusējās sadarbības formātos kā ANO. Daudzpusējā sadarbība ļauj mums nonākt pie kopīgiem risinājumiem.

Tādēļ vēlos īpaši pateikties Azerbaidžānai par to, ka tā ierosināja organizēt īpašu ANO Ģenerālās Asamblejas sesiju par Covid-19 jautājumiem 2020. gada decembrī. Tas ir lielisks piemērs tam, kā izmantot ANO sniegtās priekšrocības, lai panāktu kopīgu pasaules valstu rīcību attiecībā uz vīrusu.

Vēlos pakavēties pie dažiem no veidiem, kādos Covid-19 ir mainījis pasauli.

Pirmkārt, attiecībā uz to, ko digitalizācija mums sola un ko ar to reāli varam sasniegt. Pandēmija mums lika aizdomāties par to, cik plaša digitalizācija mums ir nepieciešama. Nerunājot par iespējamiem praktiskajiem ieguvumiem, mums ir arī jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai sociālie tīkli netiktu izmantoti dezinformācijas izplatīšanai. Safabricētas informācijas izplatīšana saistībā ar vakcināciju burtiski kļuva par dzīvības un nāves jautājumu.

Kādēļ cilvēki ir tik skeptiski noskaņoti pret zinātniskiem faktiem un valdības sabiedrības veselības brīdinājumiem? Vai tas tiešām ir saistīts ar vakcīnām vai tomēr tas ir veids, kā paust savu neapmierinātību? Kā atgriezties pie racionāliem argumentiem, panākt, ka cilvēki atbildīgāk attiecas pret savu un līdzcilvēku veselību? Azerbaidžānai varam pateikties arī par to, ka pagājušogad tā atsaucās Latvijas aicinājumam pievienoties Latvijas iesniegtajam vairāku reģionu aicinājumam ANO pievērst lielāku uzmanību cīņai ar dezinformāciju.

Mūsu nākotni arvien būtiskāk ietekmē arī mākslīgais intelekts. Uzskatu, ka tā ir lielākā nākamo desmitgažu problēma. Mums ir jāpanāk, ka automātisko sistēmu algoritmi nenosaka vai sliktākajā gadījumā neaizvieto cilvēka pieņemtus autonomus lēmumus.

Visbeidzot mēs drīz pārvarēsim vīrusu vai vismaz iemācīsimies ar to sadzīvot. Mums steidzami jārisina daudz būtiskāka problēma – klimta pārmaiņas. Tā nav tikai nākotnes iespējamība, tā jau ir realitāte. Pret Covid-19 var vakcinēties (un, cerams, to izdarīs pietiekams cilvēku skaits). Klimata pārmaiņu pretlīdzekļi ir daudz dārgāki, un to iedarbināšana ir vēl neatliekamāka.

Minētās problēmas mēs varam pārvarēt tikai ar dialogu individuālā, valsts un starpvalstu līmenī. Tādēļ mēs ļoti augstu vērtējam 2008. gadā izveidoto Baku dialogu, kas ir kļuvis par svarīgu starpreliģiju un starpkultūru diskusiju pamatu.

Baku pasaules forums ir laba iespēja dažādu jautājumu risināšanā gūto pieredzi nodot citiem, piedāvājot gatavus risinājumus visdažādākajām problēmām. Novēlu jums interesantu viedokļu apmaiņu šī foruma gaitā, kā arī visvērtīgāko, kas mums vien var būt – labu veselību!