Egils Levits

Sveicināti, godājamie konferences dalībnieki!

Priecājos, ka jaunatnei, tātad Latvijas sabiedrības nākotnei, tiek veltīts šāda mēroga forums. Jauniešu līdzdalība Latvijas valsts un Eiropas turpmākajā izaugsmē ir ļoti svarīga, tāpat kā izpratne par demokrātiju un prasme demokrātiju pielietot.

Laiks katrai paaudzei uzliek savus uzdevumus un pārbaudījumus. Latvijas neatkarība, brīvība un demokrātija ir vērtības, kuras mūsu priekšteči izcīnīja smagās cīņās. Mums jābūvē nākotne uz šī stiprā pamata.

Mūsdienu jaunatne – dzimuši jau 21. gadsimtā – ir pirmā latviešu paaudze, kas tik pašsaprotami jūtas piederīga Eiropai, rietumu civilizācijai un globālajai pasaulei. Šai paaudzei ir daudzveidīgas un plašas sevis īstenošanas un attīstības iespējas.

Taču vienlaikus jaunā paaudze jau tuvā nākotnē noteiks, kāda būs mūsu Latvijas valsts. Vai jaunā paaudze aug kā patriotiski savas valsts pilsoņi vai tikai kā prasīgi patērētāji? Vai demokrātijas pratība šajā paaudzē ir tikpat pašsaprotama kā digitālā pratība?

Katrai paaudzei ir savi pienākumi. Katrai paaudzei ir savi ideāli un savi sapņi, kurus tā cenšas piepildīt. Es novēlu, lai jaunā paaudze apzinātos, ka pašiem sava valsts ir liela vērtība. Novēlu dziļi izjustu piederību Latvijai un savai tautai. Mācēt saglabāt mūsu zemes savdabīgumu un unikalitāti. Novēlu nākt ar savām zināšanām, kā sekmēt Latvijas uzplaukumu, veidot to solidāru un labklājīgu.

Demokrātija ir un būs svarīga katra pilsoņa dzīvē, un aktīva iesaiste ir nepieciešama. Tāpēc vēlu konferences dalībniekiem saturīgas diskusijas, kā to veicināt!