Egils Levits
Egils Levits

Godātais Rostovska kungs!

Godātais Endziņa kungs!

Cienījamie Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri!

Sveicu jūs ikgadējā biedru sapulcē!

Kad februāra sākumā saņēmu uzaicinājumu uzrunāt jūs šodienas sanāksmē, par ko jums pateicos, šķiet, mēs dzīvojām citā pasaulē.

Bijām aizvien nodarbināti ar Covid-19 pandēmijas seku novēršanu, bet jau ar piesardzīgi pozitīvu skatu nākotnē. Iepriekšējo gadu bijām noslēguši ar pietiekami labu ekonomisko izaugsmi – 4,7 % un straujāko eksporta izaugsmi pēdējos 10 gados – 24 %.

Reaģējot uz strauji augošajām energoresursu cenām, nodrošinājām apjomīgu atbalstu cilvēkiem un uzņēmumiem. Kopā atbalsta pasākumiem esam novirzījuši 450 milj. eiro (1,3 % no IKP), kas ir viens no augstākajiem atbalsta apjomiem Eiropas Savienībā. Koncentrējāmies uz ekonomikas atvēršanu un darāmo noturības, izaugsmes un mūsu cilvēku labklājības stiprināšanai.

Taču, kā izrādījās, pandēmijas radītie pārbaudījumi nebija vienīgie.

Šī gada 24. februārī visi pamodāmies jaunā realitātē. Rīt apritēs mēnesis kopš Putina režīma īstenotā iebrukuma Ukrainā – mūsu kaimiņos tepat, Eiropā. Ar kara sākšanos Ukrainā esam jaunā, satraucošā ģeopolitiskā situācijā, kas mainīs līdzšinējo lietu kārtību drošības, ārlietu, finanšu, ekonomikas un citās jomās.

Ir noticis tas, par ko mēs gadiem brīdinājām mūsu rietumu sabiedrotos.

Eiropas un starptautisko sabiedroto vienotā un spēcīgā reakcija uz Putina režīma necilvēcīgo agresiju, ieviešot līdz šim plašākās sankcijas pret agresoru un tā atbalstītājiem, ieviesīs pārmaiņas, ko šobrīd pat pilnībā neapzināmies. Šo pasākumu cena būs augsta arī Latvijai, bet atšķirībā no Ukrainas, kas maksā ar savu cilvēku dzīvībām, mūsu cena būs mērāma tikai naudas izteiksmē.

Man ir patiess gandarījums un lepnums redzēt, cik mūsu valsts un mūsu cilvēki ir vienoti Ukrainas atbalstam un gatavi sniegt visaptverošu palīdzību, sākot no militārās līdz humānajai. 

Vēlos pateikt paldies tiem uzņēmējiem, kuri jau ir atsaukušies Tirdzniecības un rūpniecības kameras aicinājumam ziedot humānās un medicīnas preces. Aicinu katru kameras biedru izvērtēt, kā vēl varam palīdzēt Ukrainai, kur jau mēnesi ir karš. Tāpat aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju atbalstīt Ukrainas ražotājus, iegādājoties Latvijā pieejamos Ukrainas produktus.

Jaunajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos mums ir jābūt gataviem reaģēt vienoti, gudri un pēc iespējas tālredzīgi. Ir jādara viss iespējamais, lai jau tagad sagatavotos izmaiņām, kas skars mūsu tautsaimniecību. Mūsu drošība un spēks būs mūsu noturībā un spējā pielāgoties mainīgā vidē.

Domāju, ka mums atklāti ir jāpaskatās arī uz saviem nepadarītajiem “mājas darbiem”, uz tām lietām, kur esam visvieglāk ievainojami – kā mūsu stratēģiskās atkarības –, un jārīkojas, lai to novērstu. Energoapgādes neatkarība un ilgtspēja, investējot atjaunojamos energoresursos, ir viena no jomām.

Darāmā netrūkst arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, lai nezaudētu pašmāju un ārvalstu investoru pārliecību.

Raugoties uz priekšu, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs turpinātu investēt attīstībā – jomās, kas ir būtiskas mūsu izaugsmei, jo īpaši zināšanās, prasmēs, pētniecībā, inovācijās, bet arī atbilstošā infrastruktūrā.

Ir jāmeklē jaunas iespējas, jauni piegādes un eksporta tirgi, lai saimnieciskā darbība turpinātu augt.

Atcerēsimies, ka Krievijas tirgus mums būs slēgts. Ja kāds tomēr grib spēlēt uz augstām likmēm, tad tikai uz sava pašriska, nevis uz valsts rēķina.

Mums ir jābūt ātriem un izlēmīgiem stratēģisku projektu virzībā, lai nostiprinātu mūsu vietu starptautiskajās vērtību ķēdēs.

Jaunā situācija ir izgaismojusi, cik svarīga ir informācijas telpa, kurā dzīvojam. Mums ir jāiegulda, lai tā tiktu piepildīta ar patiesu, konstruktīvu, vienojošu saturu un lai tā aizsniegtu un tuvinātu to sabiedrības daļu, kas šobrīd ir atstatus.

Vēlos pateikties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomei, valdei un visiem darbiniekiem par jūsu darbu uzņēmēju atbalstam.

Es ceru, ka šodien jums būs iespēja kopīgi lemt ne tikai par jūsu organizācijas attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, bet arī par to, kā stiprināt mūsu tautsaimniecību. Novēlu jums izdevušos šo dienu!

VIDEO: