Edgars Rinkēvičs Nacionālā drošība
31.11.2023.Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju pavēlniecības apmeklējums

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs š. g. 1. novembrī apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Speciālo operāciju pavēlniecību (SOP), kur tikās ar Speciālo uzdevumu vienību (SUV) un vienības bāzē sasauca Valsts prezidenta militārās padomes sēdi. Padomes sēdē tika izvērtēta robežu aizsardzība un valsts aizsardzības dienesta attīstība.

Speciālo operāciju pavēlniecības telpās notika pirmā E. Rinkēviča sasauktā Valsts prezidenta militārās padomes sēde. Sēdē tika detalizēti ziņots par austrumu robežas militārās infrastruktūras nostiprināšanu un uzklausītas arī citas Saeimā apstiprinātās Valsts aizsardzības koncepcijas uzdevumu izpildes ieceres, tostarp par valsts aizsardzības dienesta iecerēto attīstību. Padome atbalstīja Latvijas austrumu robežas aizsardzības militārās infrastruktūras nostiprināšanu un rīcības pasākumus.  

“Saeima Valsts aizsardzības koncepcijā ir noteikusi darba mērķus. Esošais Ministru kabinets ir apņēmies nodrošināt valsts aizsardzības finansējumu ne mazāk kā 3% apjomā no iekšzemes kopprodukta šo mērķu sasniegšanai. Šobrīd Valsts aizsardzības nodrošināšanai ir nozīmīgi mērķtiecīgi un laikus izlietot pieejamos resursus kaujas spējas un gatavības sasniegšanā un uzturēšanā. Bez žoga izbūves mums Latvijas austrumu robežu aizsardzībai ir jāizveido atbilstoša militārā infrastruktūra pierobežā, lai Latvija varētu nešaubīgi tikt aizsargāta no “pirmā centimetra”,” uzsvēra Valsts prezidents.  

Vizītes laikā Valsts prezidents tikās ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu, NBS komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu un NBS SOP komandieri jūras kapteini Andreju Zaburdajevu. Valsts prezidents tika iepazīstināts ar SUV spējām, uzdevumiem un dienesta apstākļiem. “Valsts spējā reaģēt uz hibrīddraudiem nevar par augstu pārvērtēt speciālo uzdevumu spēku ieguldījumu. Pateicos par izrādīto augsto gatavību dienesta uzdevumu izpildē,” uzsvēra E. Rinkēvičs. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja vienības vietējo un starptautisko sadarbību, kas ir būtisks SOP ieguldījums Latvijas drošībai un aizsardzībai.    

Informācijai:  

SOP ir Nacionālo bruņoto spēku vienība, kuras pamatuzdevums ir veikt speciālās operācijas Latvijas Republikas interesēs. Tās karavīri ir speciāli norīkoti, organizēti, mācīti un ekipēti, kas izmanto speciālu taktiku, aprīkojumu un paņēmienus, kuri nav raksturīgi regulāro spēku vienībām.

Valsts prezidenta militārā padome izveidota saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 8. pantu, un tā sniedz atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē un likumos noteiktās aizsardzības funkcijas īstenošanā un valsts bruņotā spēka augstākā vadoņa pienākumu izpildē.