Egils Levits Nacionālā drošība
Egils Levits

Valsts prezidents Egils Levits pēc atgriešanās no darba vizītes Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā, ASV, šodien sasauca Nacionālās drošības padomes sēdi. Sēdē īpaša uzmanība tika pievērsta militārā apdraudējuma un valsts robežas drošības jautājumiem (t.sk. ņemot vērā situāciju pēc Krievijā izsludinātās mobilizācijas). Visas iesaistītās iestādes un dienesti sniedza savu analīzi par aktuālo situāciju.