Egils Levits
Egils Levits

Cienījamie samita rīkotāji un dalībnieki, dāmas un kungi!

Man ir patiess prieks jūs šodien uzrunāt samitā, kas veltīts sieviešu ekonomisko iespēju spēcināšanai.

Šajā laikmetā nevaram turpināt darboties ierastajā ritmā. Pandēmijas nasta joprojām ir smaga. Apņēmīga rīcība globālā līmenī, lai risinātu klimata pārmaiņas, ir sen nokavēta.

Krievijas karš pret Ukrainu rada milzīgas cilvēciskas ciešanas un ekonomiskas izmaksas visai mūsu pasaulei.

Šo krīžu slogs palielina ekonomiskās izmaksas, ko rada dzimumu nevienlīdzība.

Baltijas valstis var demonstrēt spēcīgu sieviešu vadību un līderību, tostarp mūsu valstu augstākajos amatos. Visās trīs Baltijas valstīs ir bijušas vai darbojas sievietes prezidentes, premjerministres vai nozaru ministres.

Turklāt šī samita dalībnieku saraksts runā pats par sevi, jo tajā ir vairākas izcilas vadītājas.

Tomēr, kā liecina nesenā Baltijas dzimumu līdztiesības barometra dati, ceļā uz pilnīgu dzimumu līdztiesību mums “joprojām ir iespējams veikt uzlabojumus”.

Ikviens no mums var un mums ir jāspēj dot savs ieguldījums vienlīdzīgākas sabiedrības veidošanā.

Valsts augstākajā līmenī ir jābūt izpratnei, ka dzimumu atšķirību mazināšana iet roku rokā ar lielāku ekonomisko izaugsmi, lielāku saimniecisko stabilitāti un noturību.

Tam ir jābūt atspoguļotam politikas līmenī, jo īpaši jomās, kas ir ļoti būtiskas mūsu nākotnei, piemēram, inovācijas, digitālā un zaļā transformācija.

Lai panāktu izmaiņas sabiedrības kultūras modelī, ir nepieciešams laiks un neatlaidīgs darbs, kas ietver diskusijas un kopīgu pieredzi.

Jūsu viedoklim, stāstiem un pieredzei ir būtiska nozīme, jo katrs cilvēks var uzlabot mūsu sabiedrību.

Paldies!