Edgars Rinkēvičs
18.11.2023. Valsts augstāko apbalvojumu pasniegšana

Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā, 18. novembrī, Rīgas pilī notika valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Augstākos Latvijas valsts apbalvojumus saņēma 33 cilvēki, kuru godprātīgais, profesionālais un sabiedriskais darbs, aktīvā pilsoniskā stāja, pašaizliedzība, drosme un patriotisms stiprina mūsu Latviju un kuru devums Latvijai un tās sabiedrībai pelna visaugstāko atzinību un godināšanu.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoti 6 sabiedrības pārstāvji

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā, nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelts

Vilnis Sosārs, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Biķernieki” Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs, onkologs ķīmijterapeits, paliatīvās aprūpes speciālists, Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras docētājs
Par izciliem nopelniem medicīnā un ilggadēju pašaizliedzīgu darbu onkoloģisko pacientu veselības aprūpē, un ieguldījumu paliatīvās aprūpes attīstībā Latvijā

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem iecelti

Dr. chem. Osvalds Pugovičs, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis

Par izciliem nopelniem ķīmijas un farmācijas zinātnē, Latvijas iekļaušanos Eiropas un pasaules zinātnes telpā un ieguldījumu valsts zinātnes politikas veidošanā

Elmārs Zemovičs, obojists, mūzikas pedagogs un mūzikas vēsturnieks
Par nopelniem kultūrā un izcilu mūža veikumu Latvijas mūzikas vēstures un mūzikas instrumentu būves pētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelts

Ārijs Šķepasts, kordiriģents, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents
Par nopelniem kultūrā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas koru kultūras attīstībā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvota

Olga Bugnevičute, VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Ķirurģijas klīnikas 5. ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa
Par nesavtīgu mūža ieguldījumu medicīnas darbā un pacientu veselības aprūpē

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi apbalvota

Anna Vīgante, Gulbenes novada izglītības un sabiedriskā darbiniece
Par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanā

Ar Viestura ordeni apbalvoti 15 sabiedrības pārstāvji

Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.

Par Viestura ordeņa komandieriem iecelti

Māris Gavrilko, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba izpildsekretārs, pulkvedis
Par pašaizliedzīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā un valsts aizsardzības dienesta sistēmas izveidē un ieviešanā

Pauls Krūmiņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis
Par pašaizliedzīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā

Oskars Mileika, Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis
Par pašaizliedzīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts robežas drošības stiprināšanā un Valsts robežsardzes attīstībā

Par Viestura ordeņa virsniekiem iecelti

Vladislavs Lisovs, Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes kvalitātes uzraudzības inženieris, majors
Par pašaizliedzīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts robežas drošības stiprināšanā un Valsts robežsardzes attīstībā

Anita Pizele, Latvijas Republikas Zemessardzes štāba Operatīvās plānošanas pārvaldes priekšniece, pulkvežleitnante
Par pašaizliedzīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes attīstībā

Māris Priednieks, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 3. nodaļas priekšnieks, pulkvežleitnants
Par pašaizliedzīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā

Aleksandrs Sokolovs, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas priekšnieks, majors
Par pašaizliedzīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts robežas drošības stiprināšanā un Valsts robežsardzes attīstībā

Par Viestura ordeņa kavalieriem iecelti

Edgars Lipors, vīru kopas “Vilki” muzikālais vadītājs
Par nozīmīgu ieguldījumu valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot viņus kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai

Toms Ukstiņš, Latvijas Republikas Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Sakaru daļas priekšnieks, kapteinis
Par pašaizliedzīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes attīstībā

Ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvoti

Aivars Kronītis, Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 26. kājnieku bataljona zemessargs veterāns, štāba virsseržants
Par pašaizliedzīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes attīstībā un militāri patriotiskajā audzināšanā

Dina Skrabe, Latvijas Republikas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rotas galvenā medicīnas māsa, štāba virsseržante
Par priekšzīmīgu, nesavtīgu dienestu, ieguldījumu Zemessardzes attīstībā un īpaši nozīmīgu ieguldījumu militārās medicīnas attīstībā

Ingus Grišulis, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas kārtībnieks, virsniekvietnieks
Par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts drošībā, par drosmi un pašaizliedzību, pildot dienesta pienākumus karadarbības laikā Ukrainā

Romans Orlačevs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas jaunākais inspektors, virsniekvietnieks
Par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts drošībā, par drosmi un pašaizliedzību, pildot dienesta pienākumus karadarbības laikā Ukrainā

Ar Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi apbalvoti

Raimonds Eiduks, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas kārtībnieks, seržants
Par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts drošībā, par drosmi un pašaizliedzību, pildot dienesta pienākumus karadarbības laikā Ukrainā

Ivars Kivliņš, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas kārtībnieks, seržants
Par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts drošībā, par drosmi un pašaizliedzību, pildot dienesta pienākumus karadarbības laikā Ukrainā

Ar Atzinības krustu apbalvoti 12 sabiedrības pārstāvji

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Par Atzinības krusta komandieriem iecelti

Dr. phil. Manfrēds fon Betihers (Manfred von Boetticher), arhīvists, vēsturnieks, Latvijas Arhīvistu biedrības goda biedrs
Par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu humanitārās izglītības attīstībā Latvijā un Latvijas kultūras mantojuma pētniecībā un popularizēšanā

Alēns Genons (Alain Guenon), SIA “Axon Cable” dibinātājs un bijušais ilggadējais direktors
Par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā, elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstībā Latvijā

Vanda Maderniece, Madonas Valsts ģimnāzijas direktore
Par nopelniem izglītības darbā un ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas vispārējās izglītības veicināšanā Latvijā un skolu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā

Dr. habil. paed. Ausma Špona, Latvijas Universitātes emeritētā profesore
Par izcilu mūža ieguldījumu pedagoģijas zinātnē un augstākajā izglītībā Latvijā

Par Atzinības krusta virsniecēm ieceltas

Ramona Irbe, SIA “Kuldīgas slimnīca” neonatoloģe, Kuldīgas un Ventspils deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Kuldīgas novada deju kopas “Kuldīdznieks” vadītāja
Par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu medicīnā, jaundzimušo veselības aprūpē un nozīmīgu veikumu kultūrā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā

Jolanta Medne, AS “Latvijas Finieris” Padomes biroja vadītāja, zemessardze
Par patiesi patriotisku kalpošanu Latvijai un pašaizliedzīgu darbu, sniedzot palīdzību Ukrainai

Vija Rimša, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu slimību klīnikas virsārsta vietniece, pediatre
Par izcilu mūža darbu un ieguldījumu bērnu ārstniecībā un veselības stiprināšanā

Gunta Skuja, horeogrāfe, deju pedagoģe, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tautas deju ansambļa “Kalve” mākslinieciskā vadītāja
Par nopelniem kultūrā un izcilu radošo ieguldījumu latviešu tautas dejas un Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstībā

Dr. paed. Rita Spalva, horeogrāfe, deju pedagoģe, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja
Par nopelniem kultūrā un ilggadēju radošo ieguldījumu dejas pedagoģijā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstībā

Dr. paed. Aija Tūna, Latvijas Nacionālā kultūras centra programmas “Latvijas skolas soma” nodaļas vadītāja, kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” izveidotāja
Par nopelniem izglītībā un kultūrā un izcilu ieguldījumu kultūras pieejamības veicināšanā bērniem un jauniešiem Latvijā

Par Atzinības krusta kavalieri iecelta

Marika Saturiņa, filoloģe, tulkotāja, valodas redaktore
Par ilggadēju izcilu ieguldījumu demokrātiskas, tiesiskas valsts stiprināšanā un latviešu valodas kā valsts valodas nostiprināšanā

Ar Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvota

Antra Grinberga, Madonas novada Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu vadītāja, skolotāja
Par ilggadēju ieguldījumu izglītības un kultūras darbā un radošo veikumu latviešu tautas dejas un Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā

18.11.2023. Augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija Rīgas pilī
Edgars Rinkēvičs