Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits un Rīgas apkaimju biedrības pārstāvjiem

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas NVO namā tikās ar Rīgas apkaimju biedrībām, lai uzklausītu biedrību redzējumu par Rīgas attīstību un apkaimju iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Valsts prezidents tikšanās laikā uzsvēra, ka apkaimju iedzīvotāju biedrības ir lielisks pilsoniskās aktivitātes piemērs: “Apkaimju biedrību darbība, dialogs ar savas apkaimes iedzīvotājiem un Rīgas domi ir demokrātija darbībā! Kā Valsts prezidents un arī kā rīdzinieks saku jums lielu paldies par brīvprātīgi veikto darbu mūsu Rīgas labā!”

Pozitīvi novērtējot Rīgas domes izveidoto NVO memoranda padomi un dialogu ar apkaimēm, Valsts prezidents pievērsa uzmanību nepieciešamībai topošajā Pašvaldību likumā iekļaut iedzīvotāju plašāku demokrātisku iesaisti savu pašvaldību nākotnes veidošanā, paredzot arī iespējas ievēlēt vietējās kopienās savus pārstāvjus lokālas nozīmes jautājumu pārzināšanai.

Lielākajā daļā no 58 Rīgas apkaimēm darbojas apkaimju biedrības, un apkaimju biedrību vairākumu apvieno Rīgas Apkaimju alianse (RAA), kuras mērķis ir līdzdarboties Rīgas ilgtspējīgā attīstībā un labas pārvaldības principa īstenošanā rīdzinieku labklājībai. 2021. gada jūnijā Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus, kas ļaus apkaimju biedrībām pretendēt ik gadu 1000 eiro atbalstam, ko varēs tērēt plašam aktivitāšu lokam.

Diskusijā tika apspriesta sadarbība ar Rīgas domi, atsevišķi Rīgas attīstības plāna 2021.-2027. gadam aspekti.

Tikšanās laikā izskanēja viedokļi par Rīgas infrastruktūras attīstību un pilsētas izskatu, satiksmes drošību, sporta aktivitātēm, vides un klimata jautājumiem, mobilitāti.

Diskusijā piedalījās: Rīgas Apkaimju alianses priekšsēdētājs Māris Jansons, Biedrības “Brasa” valdes locekle Māra Melnbārde, Biedrības “Pilsēta cilvēkiem” valdes loceklis Oto Ozols, Dzirciema un Ilģuciema biedrības pārstāve Agrita Kiopa un citu 39 Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra direktors Raivis Knoks, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un klientu apkalpošanas pārvaldes priekšniece Ilona Stalidzāne un klientu apkalpošanas punktu vadītāji.

NVO nams Ieriķu ielā 43A tika atklāts 2013. gadā. Tā galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām, piedāvājot apmācības un konsultācijas, kā arī telpas un citus resursus informatīviem, kultūras un izglītojošiem pasākumiem.

Foto