Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī pasniedza Cildinājuma rakstu Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes docētājam Prof. Dr. iur. Andrejam Vilkam, arhitektam Andrim Kronbergam, arhitektei Zaigai Gailei, muzikologam Dr. art. Arnoldam Laimonim Klotiņam, profesoram Dr. iur. Aivaram Endziņam, viceadmirālim Gaidim Andrejam Zeibotam un Latvijas Ministru prezidentei (2014–2016) Laimdotai Straujumai.

Uzrunājot Cildinājuma raksta saņēmējus, Valsts prezidents uzsvēra: “Mēs visi esam pilsoņi, un pilsoņa pirmais pienākums ir rūpēties par sevi, bet vislielākais pienākums, protams, ir rūpēties par sabiedrības kopējo labumu. Kopējā labuma koncepcija pastāv jau ilgus gadsimtus, bet dzīvē mēdzam to reizēm aizmirst. Tādēļ jāsaka, ka sabiedrība un valsts ir tik laba, cik labi ir pilsoņi, kuri rūpējas vairāk nekā tikai par sevi, bet arī par kopējo labumu. To var darīt visdažādākajos veidos, gan aktīvi iesaistoties sabiedriskajā dzīvē, gan politikā, gan arī privāti vai arī savā profesijā. Mums kā demokrātiskas valsts pārstāvjiem ir arī jāizceļ šie cilvēki, jo uz tiem balstās mūsu sabiedrība. Ja tā nebūtu, mēs būtu tikai indivīdi, kas katrs rušinās tikai savā dārziņā.”

Valsts prezidents atzīmēja, ka Cildinājuma raksts pieder pie tām nedaudzajām funkcijām, ko Valsts prezidents piešķir pēc saviem ieskatiem: “Tādēļ man ir ļoti liels gods redzēt jūs visus tagad, kad mēs varam atkal satikties, lai pateiktos valsts vārdā un savā vārdā par jūsu mūža devumu.”

Video
Foto