Edgars Rinkēvičs Iekšpolitika
Sarunas dalībnieki ar galdu Valsts prezidenta kabinetā

23. oktobrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu, lai pārrunātu Izglītības un zinātnes ministrijas aktuālos dienaskārtības jautājumus par pedagogu atalgojumu, drošību skolās, skolu tīkla sakārtošanu, pāreju uz mācībām latviešu valodā u. c. prioritātes.

Tikšanās laikā tika pārrunāta šī mācību gada sākumā piedzīvotā situācija ar pedagogu atalgojumu. “Ir svarīgi ministrijai, arodbiedrībai un pašvaldībām kopīgi rast risinājumu, lai sasniegtu mērķi – visiem saprotamu skolotāju atalgojuma sistēmu,” teica Valsts prezidents.

Valsts prezidents sarunā atzinīgi novērtēja, ka, sākot ar nākamo mācību gadu, vēsture kā atsevišķs mācību priekšmets būs atjaunots skolu programmās.

Runājot par drošību skolās, Valsts prezidents norādīja, ka nepieciešams izveidot sistēmu drošības nodrošināšanai mācību iestādēs gan skolēniem, gan skolotājiem, jo šobrīd trūkst praktiskas skolu drošības stratēģijas, kas ietvertu gan fiziskās, gan psiholoģiskās drošības aspektus. Tāpat E. Rinkēvičs atzīmēja, ka jāstiprina sadarbība starp institūcijām un jāmaina attieksme visās iesaistītajās valsts un pašvaldību institūcijās.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre A. Čakša pārrunāja arī līdz šim paveikto, lai sekmētu skolu pāreju uz mācībām latviešu valodā.

Nobeigumā Valsts prezidents ministrei izteica skolu apmeklējumu laikā aktualizētos jautājumus saistībā ar Skola2030 reformu un mācību materiālu nepietiekamību. Valsts prezidents pauda, ka svarīgi turpināt iesākto metodisko un finansiālo atbalstu skolām gan mācību līdzekļu iegādē, gan pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē.

23.10.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās Rīgas pilī ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu