Iekšpolitika Egils Levits
Egils Levits un Mārtiņš Kazāks

6. septembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, pārrunājot aktuālos makroekonomikas jautājumus, kā arī nepieciešamo rīcību un investīcijas valsts ilgtspējas laukā.

Pēc Latvijas Bankas vērtējuma Latvijas ekonomikas izaugsme šobrīd ir strauja un gada griezumā varētu būt augstāka nekā jūnijā prognozētie 3,3 %. Atjaunotās Latvijas Bankas prognozes tiks publicētas š. g. septembra beigās. Tika apspriesti inflācijas riski, kā arī atzīmēts, ka pieprasījums apsteidz piedāvājumu un ir jādomā, kā stimulēt piedāvājumu, t. sk. veicinot eksportspēju.

Abas puses kā ļoti būtisku priekšnoteikumu valsts attīstībai minēja nepieciešamās investīcijas ilgtspējā, t. sk. ieguldot mūžizglītībā un darbinieku prasmju apgūšanā, arī digitālo pakalpojumu jomā. Runājot par ilgtermiņa investīcijām, tika uzsvērta nepieciešamība turpināt Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tika arī atzīmēta lielpilsētu attīstība kā priekšnosacījums reģionālai izaugsmei.

E. Levits un M. Kazāks apspriedās par galvaspilsētas – Rīgas – izaugsmi, minot vajadzību pēc turpmākiem ieguldījumiem infrastruktūrā, izglītībā un veselībā.

Latvijas Bankas prezidents informēja par š. g. 3. septembrī parakstīto memorandu par skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Memorandu parakstījušas Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un bankas ar plašāko bankomātu un filiāļu tīklu Latvijā. Tā mērķis ir nodrošināt skaidrās naudas pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, nosakot minimālās skaidrās naudas pieejamības un sasniedzamības prasības.

Tāpat tika pārrunāta Latvijas Bankas š. g. 20. septembrī plānotā starptautiskā konference “Ilgtspējīga ekonomika pārmaiņu laikos”, kur tiks uzsvērta tautsaimniecības nepieciešamība veikt ieguldījumus, domājot par ilgtermiņa izaugsmi.

FOTO: