Edgars Rinkēvičs
29.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu

29. septembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvēm, lai pārrunātu aktuālos jautājumus izglītības un zinātnes jomā.

Tikšanās laikā Valsts prezidents ar LIZDA pārstāvēm pārrunāja darbu izglītības jomas pilnveidošanā un aicināja arodbiedrību turpināt konstruktīvu sadarbību ar valsts sektoru, nozarē strādājošajiem profesionāļiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. Valsts prezidents pateicās LIZDA pārstāvjiem par līdzšinējo darbu izglītības un zinātnes darbinieku tiesību pārstāvēšanā un aizstāvēšanā. “Man ir patiess prieks ar jums tikties īsi pirms Skolotāju dienas. Ir būtiski veikt sistemātiskus uzlabojumus izglītības sistēmā un nodrošināt adekvātu finansējumu. Darāmo darbu ir daudz, kas ir sakāms gan par pedagogu profesijas prestiža celšanu sabiedrībā, gan adekvātu finansējumu vispārējā, speciālajā un profesionālajā izglītībā un zinātnē,” pauda Valsts prezidents.

Sarunā puses pievērsa īpašu uzmanību priekšnoteikumiem, lai tiktu nodrošināta droša skolu vide, tostarp tiktu mazināta fiziskā un emocionālā vardarbība savstarpējā saskarsmē starp skolēniem, pedagogiem un ne reti arī no vecāku puses. E. Rinkēvičs uzsvēra, ka izglītības sistēmas reformām ir jābūt vērstām uz izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu katram skolēnam, neatkarīgi no viņa ģimenes sociālā stāvokļa vai dzīvesvietas. Vienlaikus būtisks priekšnoteikums ir atbilstoši un piemēroti darba apstākļi un droša vide, kā arī konkurētspējīgs finansiālais nodrošinājums skolotājiem un pasniedzējiem.

VIDEO:
29.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu