Iekšpolitika Egils Levits
23.01.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Saeimas frakcijas “Progresīvie” deputātiem

23. janvārī Valsts prezidents Egils Levits tikās ar 14. Saeimā pārstāvētās frakcijas “Progresīvie” deputātiem, lai pārrunātu aktuālos likumdošanas jautājumus.

Tikšanās laikā E. Levits ar frakcijas deputātiem pārrunāja Valsts prezidenta ieplānotos grozījumus partiju finansēšanas likumā, lai stiprinātu partiju kompetenci. Tāpat sarunas laikā Valsts prezidents aktualizēja nepieciešamību pēc līdzsvarotas un eiropeiskas vēsturiskās atmiņas un demokrātiskās izglītības politikas, ko sekmētu īpaša institūta izveide.

Savukārt “Progresīvie” frakcijas deputāti sarunā ar Valsts prezidentu akcentēja jautājumus par Satversmes tiesas spriedumu pildīšanu civilās savienības un minimālo ienākumu jomā.  

Valsts prezidentam un Saeimas frakcijai “Progresīvie” ir vienāds redzējums par nepieciešamo atbalstu zinātnei un zinātnē balstītām inovācijām. Valsts prezidents atzīmēja, ka arvien turpinās atbalstīt gan zinātnes finansējuma dubultošanu, gan bāzes finansējuma palielināšanu līdz 50 % no kopējā pētniecības, attīstības un inovāciju finansējuma. Tas nodrošinātu zinātnisko institūciju finansiālo stabilitāti, kā arī akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaisti un attīstību. “Progresīvie” pārstāvji noradīja, ka koalīcijas apņemšanās panākt finansējumu zinātnei līdz 1.5 % tuvākajos gados ir atzīstama, taču sekos līdzi reāli piešķirtajiem līdzekļiem.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti labas valsts pārvaldības principi un tas, kā to ieviešana paaugstinātu valsts kapitālsabiedrību darbības kvalitāti.

23.01.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Saeimas frakcijas “Progresīvie” deputātiem