Edgars Rinkēvičs Iekšpolitika
05.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu un Saeimas frakciju vadītājiem

5. septembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu un Saeimas frakciju vadītājiem, lai pārrunātu aktuālos likumdevēja rudens sesijas darbus.

Tikšanās laikā Valsts prezidents vērsa uzmanību uz apstākli, ka likumdevējam rudens sesijas laikā ir jāizskata virkne nozīmīgu jautājumu, tostarp lēmums par jauna Ministru kabineta apstiprināšanu. “Ceru, ka šāda formāta tikšanās ar visiem Saeimas frakciju vadītājiem Saeimas rudens sesijas laikā būs regulāra tradīcija. Šobrīd ir virkne nozīmīgu darbu, kas jārisina neatliekami, bet tam ir nepieciešama rīcībspējīga valdība,” pauda Valsts prezidents. Kā nozīmīgu Saeimas darba kārtības jautājumu Valsts prezidents akcentēja darbu pie 2024. gada valsts budžeta, īpaši finansējuma palielināšanu iekšlietu sektoram, tostarp atalgojumam.

Tāpat ir sagaidāms darbs pie grozījumiem Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, paredzot virzību uz trīs procentiem no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai esošo 2,5% vietā. Vienlaikus šāds finansējuma palielinājums ir skatāms kopsakarā ar esošajiem finansēšanas modeļiem izglītības, zinātnes un veselības aprūpes jomās.

Valsts prezidents arī pauda nepieciešamību Saeimai strādāt pie regulējuma saistībā ar augsto kredītmaksājumu slogu mājsaimniecībām un šķēršļiem aktīvākai kreditēšanai. Tāpat būtu nepieciešams pārskatīt esošo tarifu sistēmu, kas salāgotu sabiedrības un valsts monopolu intereses.

Sarunā Valsts prezidents vērsa uzmanību, ka Saeimai rudenī gaidāms darbs pie Nacionālās drošības un Valsts aizsardzības koncepcijas un jāpieņem Nacionālās kiberdrošības likums. Valsts prezidents arī sagaida aktīvu Saeimas iesaisti attiecībā uz sodu politikas pārskatīšanu.

“Likumdošanas darba procesam ir jābūt kvalitatīvam. Jo īpaši tas attiecas uz labas likumdošanas principu, lai nevajadzīgā steigā pieņemti neizsvērti lēmumi pēc tam nav drudžaini jālabo, graujot sabiedrības uzticību un radot maldīgu iespaidu par Latvijas spēju būt konsekventai. Saeimai jāspēj strādāt ātri, lai pienācīgi reaģētu uz iekšpolitiskiem un ārpolitiskiem notikumiem, taču naktī tapušiem likumiem nevajadzētu kļūt par normālu parādību. Ceru uz ciešu sadarbību likumdošanas procesa kvalitatīvā nodrošināšanā,” uzsvēra Valsts prezidents.

Valsts prezidents aicināja uz 14. Saeimas pozīcijas un opozīcijas spēku cieņpilnu sadarbību.

VIDEO:
05.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu un Saeimas frakciju vadītājiem