Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidents Egils Levits un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs diskutē pie galda

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, pārrunājot plānoto Eiropas Atjaunošanas un noturības mehānisma līdzekļu ieguldījumu, ieviestās nodokļu reformas problemātiku, kā arī valsts pētījumu programmu ekonomikā.

Valsts prezidentu sarunā interesēja Ekonomikas ministrijas plānotais darbs un veicamie uzdevumi pēc Eiropas Atjaunošanas un noturības mehānisma līdzekļu saņemšanas. Ministrs informēja, ka liels akcents tiks likts uz zemas īres maksas mājokļu radīšanu, pēc kā ir liels pieprasījums sabiedrībā, paredzot vismaz 700 šādu dzīvokļu izbūvi Latvijas reģionos. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja šo ieceri, novēlot šī mērķa sekmīgu sasniegšanu.

Mājokļu nodrošināšanas kontekstā tika apspriesta arī “ALTUM” ģimenes garantiju programma. E. Levits uzsvēra, ka šī programma ir ļoti būtiska jauno ģimeņu un jauno speciālistu atbalstam un tā noteikti būtu turpināma ar valsts atbalstu “ALTUM” ietvaros.

Tika apspriests Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veiktais darbs šā gada pirmajos sešos mēnešos. Abas puses izteica gandarījumu, ka LIAA ir izdevies piesaistīt 17 jaunus investīciju projektus, kuru kopējais investīciju apjoms sasniegs 313 miljonus eiro un kam tiks izveidotas 1615 jaunas darba vietas. Starp šiem projektiem ir četri “zaļā koridora” projekti prioritārajās nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, kā arī pieci Baltkrievijas uzņēmumi, kuri šogad pilnībā vai daļēji uz Latviju pārcēluši savu darbību. Šogad ir izdevies piesaistīt jaunus projektus mašīnbūves, atjaunojamo energoresursu, akvakultūras, elektronikas, viedo materiālu, inženierpakalpojumu, nekustamā īpašuma un citās jomās.

Valsts prezidents ar ministru pārrunāja š. g. jūlijā ieviesto nodokļu reformu. E. Levits uzsvēra, ka, lai arī reforma bija nepieciešama, tajā ir neloģiskas detaļas, kuras nopietni skārušas daudzus pašnodarbinātos, māksliniekus un autorus, nepilna laika darbiniekus, un reformā ir jāievieš korekcijas, lai nodrošinātu taisnīgu sociālā nodokļa maksājumu, kas ir samērots ar personas reālajiem ienākumiem.

E. Levits un J. Vitenbergs apmainījās domām par valsts ilgtermiņa misiju orientētu pētījumu programmu. Valsts prezidents uzsvēra, ka šī programma ir stiprināma un atbalstāma, lai uz pētījumu bāzes tālāk veicinātu zināšanu ietilpīgu bioekonomiku, biomedicīnas un biotehnoloģiju, viedās enerģētikas, viedo materiālu un inženiersistēmu, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību.

Foto