Ārlietas Egils Levits
Egils Levits kopbildē ar ALA valdi

23. septembrī Valsts prezidents Egils Levits Detroitā tikās ar Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdi Pēteri Blumbergu un valdes locekļiem Elisu Freimani, Tatjanu Žagari-Vītiņu, Anitu Grīviņu un Dianu Kārkliņu, pārrunājot ALA aktīvo darbību un iesaisti Latvijas un ASV tālāko attiecību stiprināšanā.

Valsts prezidents augstu novērtēja ALA aktīvo rīcību COVID-19 pandēmijas laikā, spējot gan mobilizēt latviešu skolu darbību tiešsaistē, gan atbilstoši apstākļiem organizējot bērnu vasaras nometnes. ALA valde apstiprināja, ka nometņu un latviešu skolu darbības turpināšana ir bijusi kritiski svarīga, lai jauniešos uzturētu latvietību un ļautu iepazīties ar citiem sava vecuma jauniešiem. ALA arī informēja, ka šobrīd skolas ir atsākušas darbu klātienē, un valde ir ļoti pateicīga visiem, kuri ar entuziasmu atsaucas un turpina skolot bērnus.

E. Levits pateicās ALA par atbalstu Latvijas bērniem, palīdzot sagādāt datorus COVID-19 pandēmijas laikā, un informēja par Valsts prezidenta rosināto sadarbības memorandu “Dators katram bērnam”.

Tāpat tika pausts gandarījums, ka ir noslēdzies lielais darbs pie Kalamazū apvienotās evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas.

Sarunā liela uzmanība tika veltīta augstskolu reformas jautājumiem Latvijā, tieslietu sistēmas stiprināšanai, kā arī ekonomikas atlabšanai.

Tāpat tika pārrunātas Latvijas intereses Trīs jūru iniciatīvas platformā, Baltkrievijas izraisītais migrācijas hibrīduzbrukums pie Baltijas valstu robežām u. c. aktuāli temati.

FOTO:
Mastos plīvo Latvijas karogs, ANO karogs un Latvijas Valsts prezidenta standarts