Egils Levits Latviešu grāmatai 500
Sarunas dalībnieki ap galdu Rīgas pils Ģerboņu zālē

9. maijā Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktoru Andri Vilku un bibliotēkas komandu, augstu novērtējot LNB notikumu ciklu “Latviešu grāmatai 500”.

Pasākumu cikls ir dažādas LNB radītas aktivitātes vairāku gadu garumā gan Rīgā un Latvijas reģionos, gan starptautiski atzīmējot latviešu grāmatniecībai būtiskos periodus, personības, notikumus. Īpaši iezīmīgs būs 2025. gads, kad grāmatniecība latviešu valodā atzīmēs piecsimtgadi.

“Grāmatniecības piecsimtgade ir latviešu nācijas valodas un domas attīstības, ideju radīšanas piecsimtgade. Paldies par jūsu darbu pie programmas izveidošanas un jau pirmo projektu īstenošanas,” LNB darbiniekiem pateicās E. Levits.

Pārrunājot notikumu cikla starptautisko dimensiju, tika atzīmētas Latvijas pārstāvniecības iespējas grāmatu gadatirgos ārvalstīs, īpaši Frankfurtes Grāmatu mesē. Ir atklāta arī vietne gramatai500.lv, kur latviešu, angļu un vācu valodās pieejama informācija par latviešu grāmatniecības piecsimtgadi.

Tika pārrunāts arī darbs pie Nacionālās enciklopēdijas, uzsverot, ka enciklopedija.lv ir nepārtrauktā attīstībā pastāvīgi tiek pilnveidots tās šķirkļu saturs un attīstīti tehnoloģiskie risinājumi.

09.05.2023. Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tiekas ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvjiem, latviešu grāmatniecības piecsimtgadei veltītā notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” veidotājiem