Egils Levits Reģionālās vizītes
diskusija dalībnieki

5. aprīlī reģionālās vizītes laikā Valsts prezidents Egils Levits Daugavpils Valsts ģimnāzijā aizvadīja debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” otro diskusiju, kas bija veltīta jautājumam, kā salāgot rūpes par dabas resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm ar mūsdienu paaudzes personīgo labklājību.

Diskusijas dalībnieki no Satversmes perspektīvas pārrunāja tādus tematus kā vēja parku un atomelektrostaciju izbūve, atkritumu šķirošana, savvaļas dzīvnieku barošana, tiesību ierobežošana privātīpašumā, kolektīvā atbildība, sabiedrības līdzdalība, labklājība u. c.

Jaunieši pauda uzskatu, lai rīkotos videi draudzīgi un zaļās nākotnes sapnis piepildītos, cilvēkiem ir jāiemācās atteikties no komforta. Santa Bule no Daugavpils 12. vidusskolas uzsvēra, ka “zaļās nākotnes sapnis piepildīsies tad, kad cilvēki mainīs nostāju “varu nešķirot atkritumus, jo es viens tāpat neko nevaru ietekmēt”. Cīņā par zaļu nākotni jābūt pacietīgiem un mērķtiecīgiem!”

Valsts prezidents izteica gandarījumu, ka jaunieši iedziļinās tematikā, taču “problēmas rodas tad, kad cilvēkam ir no kaut kā jāatsakās dabas saglabāšanas dēļ; visu nosaka mūsu vērtību sistēma”.

Jaunieši bija pārliecināti, ka līdz ar konstitūcijas piešķirtajām tiesībām nāk arī atbildība. “Mēs Latvijā esam pārāk priviliģēti, lai nopietni domātu par dabas vērtību saglabāšanu, taču ir pasaules valstis, kur cilvēki ir piespiesti dabas resursu saglabāšanu prioritizēt pār savām vēlmēm,” pauda Timurs Ragozins no Daugavpils 9. vidusskolas.

Savukārt Anželika Litvinoviča no Daugavpils Valsts ģimnāzijas uzsvēra, ka “klimata krīzē jārīkojas kolektīvi, sistemātiski un nekavējoties”.

“Cilvēks ir dabas sastāvdaļa, un cilvēks, ar savu rīcību izpostot dabu, apdraud arī cilvēka kā sugas eksistenci. Mūsdienu paaudze sāk apzināties šo problēmu,” teica E. Levits.

Tāpat Valsts prezidents rosināja jauniešus aizdomāties, ka “parasti ar labklājību saprot ko materiālu, taču arī, piemēram, pastaiga pa Daugavas lokiem ir labklājība”.

Ar Valsts prezidentu debatēja deviņi jaunieši: Santa Bule no Daugavpils 12. vidusskolas; Arnita Bernāne no Daugavpils Valsts ģimnāzijas; Anželika Litvinoviča no Daugavpils Valsts ģimnāzijas; Vladimirs Bazans no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja; Milēna Kaštaļjana no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja; Elizabete Križanovska no Daugavpils Valsts ģimnāzijas; Ņikita Zirjanovs no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja; Ieva Lozjuka no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja; Timurs Ragozins no Daugavpils 9. vidusskolas.

 

Informācijai:

Debašu cikls “#Satversmei100: vērtības nākotnei” ir nozīmīgs solis jauniešu līdzdalībai Latvijas nākotnes veidošanā. Tas mudina jauniešus formulēt savas domas, kā arī sarunāties un sadzirdēt citu viedokli par mums katram svarīgiem jautājumiem. Debašu cikls noris visa gada garumā; tas tika atklāts (ieraksts) š. g. 15. februārī Rīgas pilī un tiek turpināts reģionos – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Sēlijā. Cikla noslēgums plānots 2023. gada februārī Rīgas pilī.

Diskusijas tiek ierakstītas, un to saturs – apkopots, lai veidotu mācību un izziņas materiālu.

Debašu ciklu organizē Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, biedrībām “Quo Tu domā?” un “Eiropas Kustība Latvijā”.

05.04.2022. Debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” otrā diskusija Daugavpils Valsts ģimnāzijā
Diskusijas “Zaļās nākotnes sapnis. Vai uz šodienas labklājības rēķina?” ieraksts
diskusijas dalībnieki Rīgas pils Svētku zālē