Egils Levits Reģionālās vizītes
Egils Levits

27. septembrī darba vizītes laikā Valsts prezidents Egils Levits Saldus Mūzikas un mākslas skolā aizvadīja debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” ceturto diskusiju, kur ar Saldus novada jauniešiem pārrunāja, ko īsti katrs saprotam ar Satversmē ietvertajiem vārdiem ‘izvēle’, ‘tiesības’ un ‘pienākums’.

Diskusijas centrālais temats bija līdzdalība vēlēšanās. Pārrunājot to, vai balsošana ir tiesības vai pienākums, Valsts prezidents atzīmēja, ka, viņaprāt, līdzdalība vēlēšanās nav tikai tiesības, bet gan morāls pienākums, un šo pienākumu vajadzētu uztvert kā kaut ko labu, patīkamu. “Cilvēki Atmodas laikā cīnījās par to, lai varētu piedalīties brīvās vēlēšanās, jo tas mums tika liegts 50 gadus. Šobrīd ukraiņi cīnās par to, lai viņiem būtu sava demokrātiska valsts, kur viņi varētu piedalīties brīvās vēlēšanās un caur tām veidot savu valsti. Cilvēkam ir dabiska vēlme veidot vidi, kurā viņš dzīvo, un vēlēšanas ir iespēja to darīt,” skaidroja Valsts prezidents. Savukārt jaunieši pauda uzskatu: ja tu neej vēlēt, tu nevari arī sūdzēties, ka viss ir slikti.

Debatētāji bija vienisprātis, ka izvēle par kādu politisko partiju vai konkrētu politiķi prasa uzticēšanos, tāpēc šī izvēle ir jāveic ļoti apdomīgi. Valsts prezidents skaidroja: katram no mums ir sava ideālā Latvija, un katram no mums šī ideālā Latvija ir atšķirīga. “Demokrātija nozīmē kompromisu atrašanu – mums ir jāvienojas starp mūsu daudzajiem ideāliem,” teica E. Levits.

Pārrunājot iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, jaunieši uzsvēra, ka, viņuprāt, jēgpilnai līdzdalībai sabiedriskajos procesos un īpaši politikā ir svarīga izglītība un darba pieredze. Kā piemēru līdzdalības un pilsoniskā aktīvisma stiprināšanai jaunieši minēja skolēnu pašpārvaldes, piebilstot, ka jauniešiem ir pienākums piedalīties valsts politiskajā dzīvē. Jaunieši arī atsaucās uz pasaules pieredzi, minot Dāniju, kur ir ļoti augsta iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte.

Jaunieši ar Valsts prezidentu arī diskutēja par to, kā lauzt stereotipu, ka visi politikā iesaistītie ir negodprātīgi. Valsts prezidents norādīja, ka ar retoriku “politikā visi ir blēži” iedzīvotāji tiek atsvešināti no valsts.

Debašu laikā tika pārrunāti arī tādi aktuāli temati kā piedāvātie grozījumi Pašvaldību likumā, kas ļautu pilsoņiem no 16 gadu vecuma piedalīties pašvaldību vēlēšanās, un lēmums par obligāto valsts aizsardzības dienestu.

Ar Valsts prezidentu debatēja Madara Zadovska no Druvas vidusskolas 10. klases, Gvido Mēteris no Druvas vidusskolas 11. klases, Ance Edele no Saldus vidusskolas 10. klases, Giorgia Chang Zhang no starptautiskās vidusskolas “Ekziperī” 11. klases, Niklāvs Bašķis no Saldus tehnikuma 4. kursa, Aleksandrs Fadeičevs no Brocēnu vidusskolas, Evelīna Kronberga no Saldus vidusskolas 9. klases un Kristiāns Priedītis no Brocēnu vidusskolas 11. klases.

Valsts prezidenta un jauniešu diskusiju vadīja žurnālists Jānis Krēvics.

Diskusijas videoieraksts:
27.09.2022. Valsts prezidents Egils Levits Saldus Mūzikas un mākslas skolā aizvada debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” ceturto diskusiju