Egils Levits Dziesmu svētki
02.02.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku virsvadītājiem un organizatoriem

2. februārī Valsts prezidents Egils Levits tikās ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku virsvadītājiem un organizatoriem. Tikšanās laikā tika pārrunāta svētku mākslinieciskā un praktiskā puse, dalībnieku iesaistīšanās svētku gatavošanā, kā arī ieskicēta dziesmu, deju, pūtējorķestru un citu svētku nozaru koncertu un lielkoncertu plānotā norise.

Valsts prezidents Egils Levits atzinīgi novērtēja svētku organizēšanā līdz šim ieguldīto darbu, kā arī norādīja uz šo svētku nozīmi latviešu tautai un Latvijas valstij: “Mums Dziesmu svētkiem ir daudz lielāka nozīme nekā visur citur, kur pazīstama kordziedāšana. Dziesmu svētkiem ir sabiedriska, politiska un konstitucionāla vērtība. Tādēļ mums ir īpašs likums, kāds nav nekur citur, jo mūsu valsts atzīst Dziesmu svētkus par nāciju vienojošu pasākumu. Cēloņsakarība starp latviešu kultūru un Latvijas valsti ir ierakstīta Satversmē – Latvijas valsts ir dibināta uz latviešu kultūras pamata, un valsts uzdevums ir nodrošināt latviešu kultūras un valodas pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Pirmajiem Dziesmu svētkiem pirms 150 gadiem bija ārkārtēji svarīga nozīme latviešu nācijas veidošanā.”

Kultūras ministrs Nauris Puntulis piekrita, ka Dziesmu svētku 150-gadei ir jābūt spožai un izcilai, un pauda pārliecību, ka svētki jūlijā tādi arī būs.

Savukārt Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte uzsvēra, ka Dziesmu un deju svētku tradīcijas pamats ir kopiena: “Kopiena ir stipra. Dalībnieki gan Latvijā, gan diasporā gatavojas svētkiem.” Tikšanās laikā arī citi XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku virsvadītāji un organizatori apliecināja, ka dalībnieku interese par svētkiem ir liela un ka Covid-19 pandēmija nav ietekmējusi tradīcijas sekmīgu turpināšanos.

Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Klišāns piemetināja: “Neraugoties uz iepriekšējo gadu grūtībām, Dziesmu svētku tradīcija pastāvēs vienmēr. Visai mūsu nozarei un svētkos iesaistītajiem šogad būs tā laime vienu nedēļu dzīvot ideālā Latvijā.”

Dziesmu un deju svētku organizatori arī informēja Valsts prezidentu par plašo brīvprātīgo kustību, kas tiks iesaistīta svētku organizēšanā.

02.02.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku virsvadītājiem un organizatoriem