Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidents Egils Levits

Valsts prezidents Egils Levits šodien Džūkstē, otrā Latvijas Valsts prezidenta Gustava Zemgala dzimtajā vietā, piedalījās G. Zemgala 150 gadu jubilejai veltītajā pasākumā. Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents izteica gandarījumu, ka Džūkstē lepojas ar izcilo novadnieku, viņa piemiņa tiek labi kopta un saglabāta: “Gustavs Zemgals bija viena no nozīmīgākajām Latvijas personībām, un paldies Džūkstei un visam Tukuma novadam par vēsturiskās piemiņas godināšanu.”

E. Levits uzsvēra bijušā Valsts prezidenta lomu Latvijas valsts tapšanā − Gustava Zemgala namā tika panākta vēsturiskā vienošanās par Latvijas Tautas padomes dibināšanu un jaunas Latvijas valsts proklamēšanu, viņš pats arī vadīja Latvijas Republikas proklamēšanas aktu 1918. gada 18. novembrī un pēc tam arī Latvijas Tautas padomes darbu Latvijas valstiskumam kritiskajā pirmajā pusgadā Rīgā un Liepājā. “Vēl 1918. gada 17. novembrī latviešu tauta bija bez savas valsts. Vēsturiskais lēciens no tautas uz tautu, kurai ir sava valsts, bija milzīgs, un Gustavs Zemgals bija tas, kurš pamudināja šo soli.”

Īpašu uzmanību Valsts prezidents pievērsa tam, ka Gustavs Zemgals ir viens no mūsu godājamajiem valstsvīriem, kurš turpināja prezidenta Jāņa Čakstes iedibinātās demokrātijas tradīcijas un stiprināja demokrātiskas valsts iekārtu un Latvijas valstiskumu. “Jānis Čakste un Gustavs Zemgals bija mūsu vēstures pārmijnieki, kas palīdzēja valsti ievirzīt savās “sliedēs”. Jānis Čakste kā pirmais Valsts prezidents aizsāka demokrātiskas valsts tradīciju, Gustavs Zemgals to turpināja kā otrais Valsts prezidents.”

Par godu Gustava Zemgala piemiņai Valsts prezidents Egils Levits piemiņas vietā iestādīja ābeli.

Foto