Egils Levits
Daudzbērnu ģimenes ārā pie Rīgas pils egles

7. decembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levites kundze rīkoja svinīgu Ziemassvētku pasākumu, lai tiktos ar 18 ģimenēm no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām un kopīgi iedegtu svētku egli Rīgas pils pagalmā.

“Daudzbērnu ģimenes ir Latvijas dārgums. Ģimene ir dabiska vienība, kas nodrošina tautas tālākdzīvošanu un ilgtspēju. Arī Satversmē ir rakstīts, ka ģimene ir Latvijas valsts un sabiedrības pamatvērtība, un jūs to parādāt ikdienā. Ģimene un bērni ir dzīves piepildījums. Izsaku jums visiem milzu pateicību par to, ka jūs, gādājot par savu ģimeni un izrādot tai savu mīlestību, vienlaikus darāt arī ļoti nozīmīgu valstisku darbu. Visa Latvijas sabiedrība ir jums pateicīga par to, ko darāt ģimenes, Latvijas valsts un tautas labā,” uzrunājot ģimenes, teica Valsts prezidents.

Egles iedegšanas pasākumā piedalījās sabiedriski aktīvākās un radošākās Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās uz dzīvi Latvijā.

Valsts prezidents un A. Levites kundze tikās ar Drandu ģimeni no Rīgas, Prošinu ģimeni no Salaspils, Brūkļu ģimeni no Rīgas, Makstnieku ģimeni no Talsu novada, Indriksonu ģimeni no Ventspils novada, Indriksonu ģimeni no Tukuma novada, Dambju ģimeni no Ludzas novada Zilupes, Klauču ģimeni no Rēzeknes novada Viļāniem, Valaiņu ģimeni no Preiļu novada Aglonas, Mandeju ģimeni no Kubulu pagasta Balvu novadā, Lapkovsku ģimeni no Saulkrastu novada, Daņilovu ģimeni no Valkas novada, Mesteru ģimeni no Ogres novada, Ingas Madžules un Gaija Marskella ģimeni no Cēsu novada, Bataragu ģimeni no Jēkabpils novada Salas pagasta, Lasmaņu ģimeni no Stelpes pagasta Bauskas novadā, Olgas Karasenko un Alekseja Piļenoka ģimeni no Glūdas pagasta Jelgavas novadā un Kreitālu ģimeni no Aizkraukles novada Pļaviņām. Uz pasākumu nevarēja ierasties, bet bija ielūgta arī Krūmu ģimene no Ādažu novada un Frēlihu ģimene no Ventspils.

Par ģimenēm, kas viesojās Rīgas pilī, Valsts prezidents saņēma atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām.

07.12.2022. Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levite kopā ar Latvijas ģimenēm iededz egli pie Rīgas pils