Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita, Ievas Ilves un “Riga TechGirls” izglītības programmas absolventu kopfoto

Šodien Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits iepazinās ar “Riga TechGirls” mācību programmas “Iepazīsti tehnoloģijas” dalībnieču pieredzi un pārrunāja digitālo prasmju izglītības un karjeras iespējas.

Valsts prezidents akcentēja kā “neadekvātu situāciju, ka tehnoloģiju nozarē joprojām darbojas neliels skaits sieviešu un dažkārt valda stereotips, ka tā ir tikai vīriešiem piemērota darba vide”. Viņš augstu novērtēja “Riga TechGirls” ieceri veicināt sieviešu digitālās prasmes un bija priecīgs iepazīties ar individuālu absolventu pieredzes stāstiem, kas vairojis un motivējis viņas turpināt digitālo izaugsmi un karjeru.

Valsts prezidents atsaucās uz “Riga TechGirls” programmas patroneses Andras Levites līdzdalību un uzsvēra sadarbības tīkla un kontaktu lomu, kur sievietes var sniegt atbalstu cita citai, iedrošināt, motivēt un palīdzēt jaunu prasmju apguvē vai karjeras veidošanā. Valsts prezidenta padomnieces Ieva Ilvesa un Alise Pīka pusgada garumā sniedza atbalstu sešām programmas dalībniecēm, un šodien absolventes viesojās Rīgas pilī uz noslēguma sarunu ar I. Ilvesu.

“Riga TechGirls” programma “Iepazīsti tehnoloģijas” tika uzsākta 2020. gada vasarā, kad ikviena tās dalībniece apguva digitālās nozares dažādus aspektus. 2021. gadā programmu turpināja tās dalībnieces, kas vēlējās padziļināt savas zināšanas konkrētā jautājumā, kā arī saņemt tehnoloģiju nozares mentora atbalstu. Šī gada rudenī programma turpina savu darbu, uzņemot jaunas dalībnieces.

Foto