Egils Levits
19.04.2023. No kreisās: RTU inovāciju prorektore Liene Briede, Valsts prezidents Egils Levits, RTU rektors Tālis Juhna.

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektoru Tāli Juhnu un RTU Zinātnes un inovāciju centra direktori, inovāciju prorektori Lieni Briedi. Tikšanās laikā RTU pārstāvji iepazīstināja ar savu redzējumu par turpmāko universitātes attīstību un to, kā jaunā vadība plāno veicināt universitātes starptautisko konkurētspēju.

Īpaša uzmanība sarunā tika pievērsta inovāciju jomai un tam, kā zinātnes universitātēs radītās inovācijas varētu pārtapt globāla mēroga tehnoloģijās, tiktu veiksmīgāk komercializētas. Valsts prezidents uzsvēra, ka zinātnes universitātes ir ļoti būtisks posms inovāciju pārnesē uz tautsaimniecību. “Ekonomikas transformācija nav iespējama bez zinātnes un inovāciju ātras un sekmīgas pārneses tautsaimniecībā. Šo procesu nedrīkst kavēt nekādi birokrātiski šķēršļi. Tieši otrādi – mums jādara viss, lai to atbalstītu,” teica E. Levits, pārrunājot inovāciju radīšanā un komercializācijā šobrīd pastāvošos šķēršļus.

Tāpat Valsts prezidents atkārtoti apsveica T. Juhnu ar stāšanos RTU rektora amatā.

FOTO: 

19.04.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Rīgas Tehniskās universitātes rektoru Tāli Juhnu