Egils Levits
Latvijas valsts ģerboņa atveidojums koka krēsla atzveltnē

14. decembrī Valsts prezidents Egils Levits izskatīja 11 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. No tiem neviens apžēlošanas lūgums netika atbalstīts.

Vairāk informācijas par apžēlošanas kārtību sadaļā “Apžēlošana”.