Ārlietas Edgars Rinkēvičs
01.12.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijā (COP28)

1. decembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalījās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijas (COP28) atklāšanā Dubaijā, Apvienoto Arābu Emirātos.

Valsts prezidents savā uzrunā uzsvēra nepieciešamību pēc iespējas ātrāk rīkoties, lai mazinātu klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. “Atslēgas vārds ir rīcība. Mums jārīkojas, lai mazinātu klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Mums jāmaina sava uzvedība un jāatvēl pietiekams finansējums. Mums jāapzinās – jo ilgāk mēs nerīkojamies, jo augstāka kļūst cena. Gan naudas izteiksmē, gan cilvēku dzīvību un bioloģiskās daudzveidības ziņā. Daudzām valstīm tas ir eksistenciāls jautājums,” norādīja E. Rinkēvičs.

Valsts prezidents atzīmēja Latvijas apņemšanos un ieguldījumu globālo klimata mērķu sasniegšanā. “Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir apņēmusies sniegt savu ieguldījumu globālo klimata mērķu sasniegšanā. Mēs esam ceļā uz to, lai līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti. Latvija piešķir līdzekļus Apvienoto Nāciju Organizācijas Centrālajam ārkārtas reaģēšanas fondam, lai aizsargātu un dotu iespēju tiem, kuri atrodas klimata pārmaiņu frontes pirmajās līnijās,” atzīmēja E. Rinkēvičs.

Valsts prezidents arī nosodīja Krievijas īstenoto karu un ekocīdu pret Ukrainu, uzsverot, ka tas saasina klimata krīzi. E. Rinkēvičs aicināja pasaules valstu līderus izmantot klimata pārmaiņu konferencei atvēlētās divas nedēļas visefektīvākajā veidā, lai virzītos uz klimata mērķu reālu sasniegšanu.

01.12.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijā (COP28)
Edgars Rinkēvičs