Egils Levits
Sarunas dalībnieki Rīgas pils Ģerboņu zālē

24. novembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Ārvalstu investoru padomes (FICIL) valdes locekļiem, lai apmainītos viedokļiem, kā mazināt publiskā sektora sadrumstalotību un veidot efektīvāku valsts pārvaldi.

Valsts prezidents sarunā izklāstīja savu redzējumu par valsts pārvaldes modernizēšanu, kas ir viena no Valsts prezidenta prioritātēm. E. Levits uzsvēra, ka “viena no problēmām, kas steidzami jārisina, ir valsts hroniskā mazspēja efektīvi un jēdzīgi pārvaldīt jomas, kur nepieciešama vairāku nozaru sadarbība”. Valsts prezidents informēja, ka š. g. 24. novembrī Saeimā iesniegs likumdošanas iniciatīvu, “lai likumā noteiktu, ka Ministru kabinets pēc Ministru prezidenta priekšlikuma uz Ministru kabineta pilnvaru laiku vai noteiktu termiņu var iecelt vienu vai vairākus valsts ministrus ar konkrētu uzdevumu – nodrošināt efektīvu Ministru kabineta prioritāšu īstenošanu kādā no pārnozaru jomām”.

FICIL valdes pārstāvji uzklausīja Valsts prezidenta iniciatīvu par valsts ministra amata izveidošanu, atzīmējot, ka FICIL jau vairākus gadus uzsver nepieciešamību centralizēt politikas plānošanu, īstenošanu un koordinēšanu digitalizācijas jomā. Izvērtējot Zaļā kursa ieviešanu Latvijā, FICIL uzsvēra, ka arī tajā ir nepieciešama vienota politikas veidošana, darbību un mērķu saskaņošana, efektīva līdzekļu izmantošana, kā arī stingra atbildības noteikšana.

Runājot par izglītības situāciju Latvijā, FICIL pārstāvji uzsvēra nepieciešamību veikt reformas vispārējā un augstākajā izglītībā, stiprināt mūžizglītību un pārkvalifikāciju, īpašu akcentu liekot uz kompetences paaugstināšanu valsts sektorā.

Apspriežoties par tiesiskuma tematiku, FICIL pārstāvji atzinīgi novērtēja Ekonomisko lietu tiesas darbību un ātro lietu izskatīšanu.

Summējot FICIL redzējumu par valsts sektora darbību, īpaši tika uzsvērta nepieciešamība pēc centralizētas pārnozaru politiku īstenošanas, kā arī ilgtermiņa plānošanas un datos balstītas lēmumu pieņemšanas.

Valsts prezidents pateicās Ārvalstu investoru padomei par aktīvo iesaisti būtiskos valsts attīstības jautājumos, gan analizējot problēmas, gan sniedzot rekomendācijas valsts attīstībai.

E. Levits regulāri uztur dialogu ar FICIL, iepriekšējās sarunu reizēs pārrunājot pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, tiesiskuma jautājumus, Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna prioritātes, t. sk. digitalizāciju un Zaļo kursu, kā arī nepieciešamību investēt izglītībā un zinātnē.

Sarunā piedalījās Zlata Elksniņa-Zaščirinska, Ints Krasts, Evija Šturca, Alvis Ērglis, Valts Kārkliņš, Arnis Sauka, Linda Helmane, Mārcis Reveliņš.

FOTO: