Ārlietas Edgars Rinkēvičs
05.02.2024. Valsts prezidents Edgars Rinkēvics un Maltas Republikas prezidents Džordžs Vella oficiālajā sagaidīšanas ceremonijā Maltas Republikā

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 4.–7. februāri valsts vizītē apmeklē Maltas Republiku. Valsts vizītes laikā E. Rinkēvičs tiekas ar Maltas Republikas prezidentu Džordžu Vellu (Dr. George Vella), Maltas Republikas Ministru prezidentu Robertu Abelu (Mr Robert Abela) un citām Maltas augstākajām amatpersonām, lai pārrunātu abu valstu divpusējās attiecības, reģionālos jautājumus, tostarp Eiropas austrumus (Ukraina) un dienvidus (Vidusjūra un Tuvie Austrumi), kā arī Eiropas Savienības (ES) paplašināšanos un sadarbību starptautiskajās organizācijās.

“Latvijai un Maltai ir ļoti labas divpusējās attiecības. Mēs esam ieinteresēti turpināt paplašināt mūsu dialogu visos līmeņos. 2024. gads ir svinību gads – Maltas valstiskuma 60. gadadiena, 50 gadi kopš Maltas Republikas dibināšanas un 20 gadi Eiropas Savienībā. Latvija un Malta ir līdzīgi domājošas valstis. Šobrīd ir ļoti svarīgi sadarboties starp mūsu valstīm, risinot globālās problēmas, jo īpaši tad, kad Krievija veic pilna mēroga karu pret Ukrainu,” sarunās ar Maltas amatpersonām pauda Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs pauda nostāju, ka Ukrainas uzvara un eiroatlantiskā integrācija ir visas Eiropas drošības interesēs. ES ir jāsniedz Ukrainai viss nepieciešamais atbalsts. Jebkura kavēšanās maksā dzīvības. Valsts prezidents pauda gandarījumu par š.g. 1. februārī Eiropadomes panākto vienošanos par 50 miljardu eiro makrofinansiālo atbalstu Ukrainai. Tāpat E. Rinkēvičs uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt darbu pie 13. sankciju kārtas īstenošanas pret Krieviju. “Ir nepieciešams nekavējoties virzīties uz priekšu saistībā ar priekšlikumu izmantot iesaldētos un imobilizētos Krievijas līdzekļus, lai palīdzētu Ukrainai atgūties no kara. Ir jāturpina atbalsts Ukrainas miera iniciatīvai un iesaistīšanās tajā,” norādīja Valsts prezidents. Sarunā ar Maltas premjerministru Valsts prezidents uzsvēra, ka ES līmenī ir jāliedz Krievijas graudu imports. Vienlaikus ir jāsaglabā iespēja tranportēt graudus tranzītā caur ES teritoriju uz Globālo dienvidu valstīm.

“Latviju un Maltu vieno siltas un draudzīgas attiecības, kopīgas demokrātiskās vērtības un stingra apņemšanās stiprināt uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Mūsu valstis šķir ģeogrāfisks attālums, taču mums ir daudz kopīga: mūsu valstu krastus apskalo jūra, mūsu tautas ir izcīnījušas neatkarību un ir izveidojušas savu identitāti un saglabājušas savu valodu. Un mūsu tautas ir atradušas savu vietu Eiropas Savienības daudzveidīgajā saimē,” savā uzrunā akcentēja Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

Valsts prezidents atzina, ka abām valstīm pēdējie gadi ir bijuši izaicinājumu pilni, tai skaitā COVID-19 pandēmija, Krievijas karš pret Ukrainu, eskalācija Tuvajos Austrumos, kā arī nelegālā migrācija. Eiropas vienotība un spēks ir ārkārtīgi svarīgi, lai risinātu šīs un daudzas citas problēmas. Valsts prezidents pauda atzinību par Maltas kā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts centieniem, aktīvi iestājoties par starptautisko mieru un drošību, tostarp par taisnīgu mieru Ukrainā. E. Rinkēvičs apliecināja Latvijas nostāju attiecībā uz kandidēšanu 2025. gada ANO Drošības padomes vēlēšanās. “Latvija stingri iestāsies par noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Mēs strādāsim pie tā, lai Krieviju un tās vadību sauktu pie atbildības par agresijas noziegumiem un kara noziegumiem, kas pastrādāti pret Ukrainu,” sacīja E. Rinkēvičs.

Informācijai:

Malta, tāpat kā Latvija, šogad atzīmēs 20. gadadienu kopš iestāšanās ES. 2024. gada 21. septembrī apritēs 60. gadadiena kopš Maltas neatkarības pasludināšanas un 50. gadadiena kopš Maltas Republikas izveides, kas notika 1974. gada 13. decembrī.

Valsts prezidenta E. Rinkēviča valsts vizīte notiek pēc Maltas puses aicinājuma. Pēdējā valsts vizīte Maltas Republikā notika 2004. gada februāra vidū, kad Maltu apmeklēja Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

05.02.2024. Valsts vizīte Maltas Republikā