Ārlietas Egils Levits
Olena Kondratjuka un Egils Levits

9. maijā Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja biedri Olenu Kondratjuku (Ms Olena Kondratiuk). Sarunas centrā bija Krievijas īstenotais karš Ukrainā, Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts statusu un Latvijas sniegtais atbalsts Ukrainai.

Vicespīkere uzsvēra, ka Rīgas pils Svētā Gara tornī plīvojošais Ukrainas karogs ir liels gods viņas tautai, kas cieš kara mokas. O. Kondratjuka arī atzinīgi novērtēja Latvijas lēmumu šogad 9. maiju noteikt par piemiņas dienu Krievijas agresijas pret Ukrainu cietušajiem un bojā gājušajiem. “Paldies Latvijai visas Ukrainas vārdā!” teica vicespīkere.

Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija stingri nosoda Krievijas agresiju Ukrainā un atbalsta Ukrainas neatkarības un teritoriālās integritātes pilnīgu atjaunošanu, kā arī nekavējošu ES kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ukrainai.

Valsts prezidents arī norādīja, ka Latvija ir solidāra ar Ukrainas tautu un sniedz tai atbalstu visos iespējamajos veidos – militāru, humānu, ekonomisku un politisku. “Līdz šim drošu patvērumu Latvijā atraduši vairāk nekā 25 000 ukraiņu, iesaistot viņus vietējo kopienu dzīvē. Latvijas iedzīvotāji uzņem ukraiņus ar lielu līdzjūtību un atbalstu, jo mēs zinām, ko nozīmē karš,” atzina E. Levits.

O. Kondratjuka pateicās Latvijai par palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem un viņu integrēšanu Latvijas sabiedrībā. Vicespīkere apliecināja, ka ukraiņi ir gatavi strādāt Latvijā, jo viņiem ir būtiski ne tikai būt drošībā, bet arī justies vajadzīgiem.

Tāpat Valsts prezidents pieminēja, ka saistībā ar Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā nepieciešams izveidot īpašu tribunālu, un Latvijā jau tagad no kara bēgļiem tiek vākti pierādījumi, kas kādreiz noderēs starptautiskajā tribunālā.