Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Baltijas-Amerikas brīvības fonda (Baltic American Freedom Foundation) valdes pārstāvjiem

17. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Baltijas-Amerikas brīvības fonda (Baltic American Freedom Foundation, BAFF) valdes pārstāvjiem. BAFF šogad atzīmē tā 10. pastāvēšanas gadu, un Valsts prezidents pateicās par fonda ieguldījumu un finansējumu Latvijas un Baltijas iedzīvotāju zināšanu un pieredzes bagātināšanā, sniedzot iespēju studijām, praksei vai darbam Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV).

Valsts prezidents norādīja, ka ir ļoti svarīgi stiprināt saikni starp Baltijas reģionu, Latviju, un ASV arī turpmāk, izglītojot ne tikai Baltijas studentus, bet arī nodrošinot iespēju interesentiem no ASV atbraukt uz Baltijas valstīm, “lai veicinātu Rietumu pasaules cilvēku zināšanas par mūsu reģionu, jo īpaši esošo ģeopolitisko notikumu kontekstā”.

Tikšanās laikā E. Levits ar BAFF valdes pārstāvjiem arī diskutēja par fonda prioritātēm nākotnē un to, kā ar stipendiju palīdzību varētu pilnveidot noteiktas darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā nepieciešamās cilvēkprasmes. 

BAFF pārstāvji iepazīstināja Valsts prezidentu arī ar fonda absolventu programmu, kuras mērķis ir stiprināt absolventu starpvalstu sadarbību dažādās nozarēs.

17.06.2022. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Baltijas-Amerikas brīvības fonda (Baltic American Freedom Foundation) valdes pārstāvjiem