Egils Levits
Egils Levits

Zinību dienā, 1. septembrī, Valsts prezidents Egils Levits piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēkas atklāšanas ceremonijā. Sveicot Rīgas Tehnisko universitāti arī 160. jubilejas gadā, E. Levits pasniedza rektoram Leonīdam Ribickim Valsts prezidenta plaketi.

Valsts prezidents pateicās gan RTU pētnieku saimei par tiekšanos uz izcilību un kvalitatīvo darbu dabaszinātņu un tehnoloģiju nozarē, gan pasniedzējiem un administratīvajam personālam, izglītojot studentus – mūsu nākamos zinātniekus un speciālistus. “Zinātne ir mūsu panākumu ķīla. Latvija nevar attīstīties bez zinātnes,” uzsvēra E. Levits.

Pārrunājot ar RTU pārstāvjiem aktuālos universitātes un augstākās izglītības sektora jautājumus, Valsts prezidents novērtēja RTU vadības tālredzīgo skatījumu noteikt tādus prioritāros pētījumu virzienus kā zaļās inovācijas un enerģētika, kas šobrīd ir ne tikai pētnieciskās intereses, bet visas valsts nacionālās drošības jautājums.

Diskutējot par zinātnes attīstību un zinātnes politiku Latvijā, Valsts prezidents uzsvēra, ka liela problēma ir zinātnes nevajadzīga birokratizācija. E. Levits aicināja RTU sadarbībā ar pārējām zinātnes universitātēm nākt ar priekšlikumu par konkrētiem soļiem, kā šo birokratizāciju mazināt.

Valsts prezidents arī uzsvēra, ka ir būtiski RTU turpināt sadarbību ar uzņēmumiem, radot sabiedrībai nepieciešamus risinājumus un produktus, un novēlēja RTU studentu pilsētiņai kļūt par vienu no zaļākajām Eiropā.

RTU apmeklējuma laikā Valsts prezidents arī iepazinās ar Dizaina fabriku, Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratoriju un 3D betona printēšanas laboratoriju, kā arī iestādīja ošlapu kļavu pie RTU Arhitektūras fakultātes un jaunatklātās Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes ēkas.

01.09.2022. Valsts prezidents Egils Levits Zinību dienā apmeklē Rīgas Tehnisko universitāti 160. gadadienas svinību gadā un piedalās Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes ēkas atklāšanā