Egils Levits Riga TechGirls
Valsts prezidents Egils Levits un Riga TechGirls

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar organizācijas “Riga TechGirls” pārstāvēm – Annu Andersoni, Alisi Dīriku un Diānu Butinu. ““Riga TechGirls” rada nozīmīgu pienesumu Latvijas ilgtspējai, palīdzot pārkvalificēties un līdztekus esošajām prasmēm apgūt jaunas prasmes digitālajā jomā. Paldies par to, ka esat 6000 cilvēkiem dažādos vecumos pavērušas jauno tehnoloģiju ceļu un devušas iespēju uzlabot savu dzīvi, dot jaunu pienesumu gan savā profesijā, gan IT nozarē,” uzsvēra E. Levits.

A. Andersone, A. Dīrika, D. Butina stāstīja par veidu, kā neformālā un draudzīgā atmosfērā iedrošina dažāda vecuma sievietes apgūt jaunas prasmes un iepazīties ar tehnoloģiju radītajām iespējām. “Riga TechGirls” pievērsa uzmanību tam, ka nereti programmu absolvējušās sievietes var radīt inovāciju savā profesijā vai arī pārorientēties uz jaunu profesiju informācijas tehnoloģiju laukā.

A. Andersone atzīmēja, ka vēl joprojām valda zināmi stereotipi par sievietēm informācijas tehnoloģiju profesijās, ko apliecina arī statistikas dati. Tāpat nodarbinātības tendences rāda, ka pusei no sabiedrības tuvāko 10 gadu laikā būs jāpārkvalificējas. Tas apliecina, ka darbs ar skolotājiem, skolēniem, dažādu vecumu un profesiju pārstāvjiem, iepazīstinot ar potenciālām darba iespējām IT jomā, ir ārkārtīgi nepieciešams. Tāpat ir sabiedrības grupas, kurām joprojām nav digitālo ierīču, kas ļautu iekļauties jauno nodarbinātības tendenču apritē. Savukārt jauniešu vidū ir prasmes digitālajā vidē izklaidēties, bet trūkst zināšanu un prakses informācijas tehnoloģijas lietot darba vajadzībām.

Valsts prezidents pievērsa uzmanību tam, ka, attīstoties digitālajai videi un informācijas tehnoloģijām, būtiski ir tajās iekļaut ar cilvēktiesībām saistītus jautājumus, lai, pārejot no analogās uz digitālo vidi, cilvēka tiesības un iespējas nemazinātos.

Foto