Ārlietas Egils Levits
Egilam Levitam pasniedz Goda doktora grādu, kopbilde ar universitātes pārstāvjiem

28. aprīlī Līneburgas Loifana universitāte piešķīra Valsts prezidentam Egilam Levitam Goda doktora grādu, novērtējot viņa kā valstsvīra, jurista un pārliecināta eiropieša darbību.

Pēc Goda doktora grāda saņemšanas Valsts prezidents uzrunāja klātesošos un iesaistījās diskusijā par tematu “Eiropas Savienība kā tiesību un vērtību kopiena”.

E. Levits atzīmēja, ka katra cilvēka apzināta rīcība ir balstīta vērtībās. Lēmums par rīcību vienlaikus ir arī lēmums par vērtību izkārtojumu, kur tiek dota priekšroka vienai no vērtībām vai kādam vērtību kopumam.

Arī valstīm ir savas vērtības un mērķi, citādi valsts jēgpilna rīcība nebūtu iedomājama, sacīja E. Levits. Izejas punkts tiesiskajiem apsvērumiem par vērtībām un ar tām saistītiem valsts mērķiem ir to tieša nosaukšana konstitūcijā.

Skaidri valsts mērķi un pamatvērtības ir aplūkotas 2014. gadā pieņemtajā jaunajā 1922. gada Latvijas Satversmes preambulā. Tāpat atzīmējams mērķu un vērtību regulējums Šveices jaunās, 1999. gada konstitūcijas, preambulā.

Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir noteiktas kopīgas pamatvērtības, taču katrai valstij ir arī savas vērtības, kas atšķiras valstu starpā. “Mums ne tikai jājūtas kā eiropiešiem, bet arī jārīkojas kā eiropiešiem,” akcentēja Valsts prezidents, uzsverot demokrātiskas, vienotas Eiropas identitātes un piederības nozīmi.

28.04.2023. Valsts prezidents Egils Levits saņem Līneburgas Loifana universitātes Goda doktora grādu