Ārlietas Egils Levits
Egils Levits un Tinijs Kokss pastaigājas pa Jūrmalas rezidences dārzu

26. maijā Valsts prezidents Egils Levits Jūrmalas rezidencē tikās ar Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) prezidentu Tiniju Koksu (Tiny Kox), galvenokārt pārrunājot starptautiska ad hoc tribunāla izveidošanu Krievijas iebrukuma Ukrainā iztiesāšanai.

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja EPPA Pastāvīgās komitejas šodien Rīgā pieņemto paziņojumu, uzsverot, ka jāpaātrina starptautiskie centieni Krievijas saukšanai pie atbildības par iebrukumu Ukrainā un ad hoc tribunāla izveidošanu. Rīgas paziņojumā EPPA uzsver, ka organizācija apņēmīgi turpinās centienus nodrošināt, lai Krievijas Federācijas politiskā un militārā vadība tiktu saukta pie atbildības par tās agresijas karu pret Ukrainu, atbalstot īpaša agresijas nozieguma tribunāla izveidi un aicinot Eiropas Padomi piedalīties attiecīgajās konsultācijās un pārrunās, sniedzot savu ekspertu un tehnisko atbalstu.

Novērtējot E. Levita ilggadējo pieredzi tiesneša amatā Eiropas Savienības un Eiropas Cilvēktiesību tiesās, T. Kokss lūdza Valsts prezidentu izklāstīt viņa redzējumu par dažādu agrāko starptautisko tribunālu darbību, niansēm, kā arī par Krievijas iebrukuma Ukrainā iztiesāšanai izveidojamo starptautisko ad hoc tribunālu.

E. Levits sarunā akcentēja, ka starptautiskā ad hoc tribunāla izveidošana ir nepieciešama trīs iemeslu dēļ: lai panāktu taisnīgumu Ukrainai; lai ievērotu starptautisko tiesību standartu, kas tika sasniegts pēc Otrā pasaules kara un kas aizliedz agresīvus karus; lai netiktu iedragāta demokrātisko vērtību uzticamība.

Pēdējais iemesls, atzīmēja Valsts prezidents, ir īpaši svarīgs Eiropas Padomei, kuras kā demokrātisku valstu organizācijas pamatā likts tiesiskums.

Valsts prezidents informēja par darbu, ko Latvija un vairāki desmiti citu valstu Apvienoto Nāciju Organizācijā veic, lai izveidotu starptautisku ad hoc tribunālu agresijas noziegumu apkarošanai.

26.05.2023. Valsts prezidents Egils Levits Jūrmalas rezidencē tiekas ar Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas prezidentu Tiniju Koksu (Mr Tiny Kox)