Iekšpolitika Egils Levits
Egils Levits un Mārtiņš Kazāks

6. decembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, pārrunājot Covid-19 pandēmijas, augošās inflācijas un globālo piegāžu ķēžu pārtraukumu ietekmi uz Latvijas un Eiropas tautsaimniecības attīstību.

M. Kazāks sniedza savu vērtējumu par ekonomisko situāciju valstī un tās attīstības prognozēm. Tika apspriestas iespējas mazināt sociālo nevienlīdzību un nabadzību, veicināt gudru darbinieku pārkvalifikāciju ekonomikas pārmaiņu laikā, lai nepieļautu “divu ātrumu” veidošanos darbaspēka tirgū.

Liela uzmanība sarunā tika pievērsta ilgtspējības tematikai, akcentējot ne tikai vides tematiku, bet arī cilvēkresursu attīstību un strukturētu ekonomikas pārveidi atbilstoši Eiropas zaļajam kursam. E. Levits un M. Kazāks pārrunāja nepieciešamību valsts budžeta vidējā un ilgtermiņa plānošanā likt akcentu uz ekonomikas jaudas un struktūras uzlabošanu, atbalstu izglītībai, zinātnei un inovācijām.

Tāpat tika uzsvērta Rīgas kā Baltijas metropoles stratēģiska attīstība, turpinot nostiprināties kā reģiona centram. Šajā kontekstā tika pārrunāts Baltijas reģionālā dzelzceļa projekta Rail Baltica potenciāli pozitīvais iespaids nākotnē. M. Kazāks atzīmēja, ka tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā iespējas, ko saistībā ar globālo situāciju paver reģionālo piegāžu ķēžu veidošanās, kā arī Eiropas zaļā kursa ietvaros pieejamie resursi.

Tikšanās laikā tika apspriesta Latvijas Bankas ilgtspējas stratēģija, plānojot reāli veicamus darbus kā iestādes ilgtspējas labā, tā domājot par valsts kopējo ilgtermiņa attīstību. Latvijas Bankas prezidents uzsvēra, ka zaļo transformāciju, kas neizbēgami notiks, nedrīkst uztvert kā draudus, bet gan kā Latvijas lielu iespēju pārstrukturēt ekonomiku uz augstākas pievienotās vērtības preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, ieviest inovācijas, ieguldīt zinātnē un cilvēku izglītībā. Centrālā banka nedomā palikt malā un sniegs savu ieguldījumu šajā procesā.

M. Kazāks informēja Valsts prezidentu par Latvijas Bankas 100 gadu jubilejas pasākumiem, kas plānoti 2022. gadā, tostarp par starptautisku konferences, zinātnisku izpēti par centrālās bankas dibināšanu un darbību pirmskara Latvijā, izstādēm Rīgā un reģionos, kā arī citām plānotajām norisēm.