Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidents Egils Levits

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, uzsverot nepieciešamību līdz ar Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma un Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2021.−2027. gadam līdzekļu ienākšanu Latvijā gudri investēt ekonomikā.

E. Levits un M. Kazāks apsprieda jaunākās ekonomikas prognozes, īpaši pārrunājot inflāciju, kas šobrīd ir plānota 2 % apmērā. M. Kazāks informēja, ka tas ir saistīts ar Covid-19 pandēmiju un tās sekām globālajā ekonomikā. Latvijas Bankas prezidents arī izteica cerību, ka nākamajā gadā līdz ar pandēmijas krīzes pārvarēšanu inflācijas rādītāji varētu noregulēties.

Šobrīd Latvijas ekonomikā ir plānots Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma un Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2021.−2027. gadam līdzekļu pieplūdums, kas saistīts ar Eiropas Savienības atbalstu dalībvalstīm pandēmijas krīzes pārvarēšanai, un ir nepieciešams šos līdzekļus gudri ieguldīt ekonomikas pārstrukturēšanā, uzsvēra sarunas dalībnieki. Valsts prezidents un Latvijas Bankas vadītājs bija vienisprātis, ka ir jāiegulda ilgtermiņa un ilgtspējīgā attīstībā, cilvēku izglītošanā, zinātnē, darbaspēka pārprofilēšanā, lai to prasmes atbilstu nākotnes ekonomikai. Šajā laikā, pēc M. Kazāka sacītā, īstermiņā ieguldot līdzekļus pārsvarā infrastruktūras uzlabošanai, pastāv risks pārkarsēt ekonomiku, tādēļ Latvijas ilgtermiņa interesēs ir izmantot pieejamos līdzekļus ekonomikas pārstrukturēšanai.

Abas puses arī pārrunāja cīņu ar ēnu ekonomiku Latvijā, kā arī nepieciešamību pēc fiskālās disciplīnas kontekstā ar valsts ārējā parāda pieaugumu, valstij sniedzot apjomīgu atbalstu Covid-19 pandēmijas laikā.

Foto