Iekšpolitika Egils Levits
Sarunas dalībnieki pie galda Valsts prezidenta kabinetā

24. janvārī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, galvenokārt pārrunājot energoresursu cenu kāpuma ietekmi uz ekonomiku un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka svarīgi atbalstīt to sabiedrības daļu, kas visvairāk cieš no cenu straujā kāpuma, it īpaši nabadzības riskam pakļautos cilvēkus. “Nepieciešams mērķēts atbalsts maznodrošinātākajiem sabiedrības pārstāvjiem uz noteiktu laika periodu. Vienlaikus, arī ņemot vērā Eiropas zaļā kursa izaicinājumus, ir jāatbalsta atjaunojamo energoresursu ražošana Latvijā, lai tuvākajā nākotnē mēs spētu aizvietot importētos energoresursus ar pašu saražoto, tai pašā laikā īstenojot energoefektivitātes projektus,” uzsvēra M. Kazāks.

Valsts prezidents un M. Kazāks pārrunāja atjaunojamo energoresursu attīstības iespējas un atzinīgi novērtēja VAS “Latvenergo” pieņemto 10 gadu attīstības programmu, kas tai skaitā vērsta uz atjaunojamo energoresursu ražošanu.

Sarunā E. Levits un M. Kazāks apsprieda arī citus tautsaimniecībai aktuālus jautājumus – inflācijas tendences, iespējamos ekonomiskās attīstības riskus, nepieciešamību investēt valsts ilgtspējas attīstībā un konkurētspējā, kreditēšanas attīstību Latvijā.

FOTO: