Egils Levits
Egils Levits un Gvido Straube sarunājas

6. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu, lai pārrunātu tā pētniecības aktualitātes un tiktos ar institūta darbiniekiem.

Valsts prezidents ar institūta direktoru Dr. hist. Gvido Straubi pārrunāja gan pašreiz nepietiekamo bāzes finansējumu vēstures pētniecībai, gan arī vēstures projektu vērtēšanas sistēmu valsts pētījumu programmās un fundamentālo un lietišķo pētījumu programmās.

Valsts prezidents uzsvēra: “Latvijas sabiedrībai un valstij ir svarīgi pētīt un apzināt savu nacionālo vēsturi. Turklāt katrai vēsturnieku paaudzei šis vēstures izvērtējums ir jāveic no jauna, un tam jānodrošina atbilstošs finansējums.”

Tāpat tika pārrunāta zinātnes finansēšanas politika, latviešu valodas kā zinātnes valodas lomas stiprināšana un vēstures komunikācijas attīstība, lai veicinātu zinātnes politikas veidotāju un visas sabiedrības izpratni. Institūta darbinieki arī norādīja, ka Latvijā iztrūkst politiska uzstādījuma par nepieciešamību stiprināt zinātnisko sadarbību Baltijas mērogā, tādējādi kopīgi pētot reģionam nozīmīgus tematus.

06.06.2022. Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtu