Iekšpolitika Egils Levits
Sarunas dalībnieki pie galda Valsts prezidenta kabinetā

7. februārī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Ingu Goldbergu, lai pārrunātu komisijas darbu Pašvaldību likumprojekta tapšanā un jautājumā par valsts ministru iniciatīvu.

Valsts prezidents uzsvēra, ka pašvaldības ir viens no valsts uzbūves un darbības stūrakmeņiem, tādēļ topošajam Pašvaldību likumprojektam ir būtiska nozīme Latvijas valsts demokrātiskai un mūsdienīgai attīstībai. E. Levits uzsvēra, ka likumprojekts ietver vajadzīgos efektivitātes un demokrātiskās pārstāvniecības aspektus un ar jauno Pašvaldību likumu būtu jānodrošina vietējo kopienu tieša pārstāvniecība pagastos un mazpilsētās caur pašu iedzīvotāju vēlētām padomēm. “Šis jautājums līdz ar to nav ideoloģisks, bet gan svarīgs visiem demokrātiski orientētiem iedzīvotājiem. Svarīgi arī, lai šīm iedzīvotāju padomēm būtu deleģēta kompetence lemt atsevišķus vietējas nozīmes jautājumus,” atzīmēja E. Levits.

Savukārt, pārrunājot Valsts prezidenta iniciēto valsts ministru iniciatīvu, E. Levits uzsvēra, ka Latvijā trūkst efektīvas politikas vairākās jomās, kas šobrīd ir sadalītas vairāku ministriju pakļautībā: “Tiek kavēta valsts attīstība, zaudē pilsoņi, ja valsts nespēj nodrošināt pārnozaru politiku stratēģisku virzību.”

FOTO: