Egils Levits
Egils Levits

Godātie Latvijas patrioti!

Šodien ir Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres diena.

Tā ir diena, kad mēs godinām latviešu gribu, drosmi un prasmi ar ieročiem rokās cīnīties pret padomju okupāciju.

1945. gada 2. un 3. martā Stompakos Latgales partizāni izcīnīja lielāko kauju Latvijas nacionālo partizānu vēsturē.

Otrā pasaules kara rezultāts bija jau izšķirts. Latvijai tas nozīmēja atkārtotu padomju okupāciju, teroru, represijas un rusifikāciju.

Taču šī atceres diena atgādina par to cilvēku patriotismu, drosmi un varonību, kuri ar ieročiem rokās cīnījās pret okupantu pārspēku.

Mūsu uzdevums ir nostiprināt pretošanās vēsturi nacionālajā atmiņā. Mums ar lepnumu par to ir jāstāsta starptautiskajai sabiedrībai.

Es pateicos cilvēkiem, kuri izzina nacionālo partizānu kustību. Pateicos visiem tiem, kuri rūpējas par nacionālo partizānu piemiņu.

Aicinu jūs šajā dienā godināt cilvēkus, kuri nepakļāvās padomju okupācijas režīmam un visgrūtākajos apstākļos bija gatavi cīnīties par Latviju!

VIDEO: