RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Latvijas Valsts Prezidenta mājaslapa http://www.president.lv/ 50 jaunākās ziņas lv Aicinām medijus akreditēties Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 101. gadadienai veltītajiem pasākumiem Valsts prezidenta kanceleja izsludina mediju akreditāciju Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 101. gadadienai veltīto svinīgo pasākumu atspoguļošanai 2019. gada 17.–18. novembrī. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-medijus-akrediteties-latvijas-republikas-neatkaribas-proklamesanas-101-gadadienai-veltitajiem-pasakumiem-26029 Wed, 13 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents: tehnoloģiju lietojums mūsdienās pieprasa kritisku domāšanu 12. novembrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Francijā piedalījās UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas atklāšanā. Uzrunājot klātesošos, E. Levits akcentēja nepieciešamību rast kopīgas starptautiskas atbildes lielajām mūsdienu pasaules problēmām, kā arī uzsvēra jauniešu lomu šajā laukā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tehnologiju-lietojums-musdienas-pieprasa-kritisku-domasanu-26028 Tue, 12 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents Egils Levits piedalās Parīzes Miera Forumā Valsts prezidents Egils Levits šodien apmeklēja Franciju, lai piedalītos Parīzes Miera Forumā un UNESCO ģenerālās konferences 40. sesijas atklāšanā. Parīzes Miera Foruma ietvaros prezidents uzstājās ar uzrunu Informācijas un demokrātijas foruma atklāšanā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-egils-levits-piedalas-parizes-miera-foruma-26027 Tue, 12 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents 18. novembra koncertā godinās sabiedrības solidaritātes izcilniekus Par godu Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar VSIA “Latvijas Koncerti” 2019. gada 18. novembrī rīko ikgadējos valsts svētku koncertus Latvijas Nacionālajā teātrī un visos Latvijas novados. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-18-novembra-koncerta-godinas-sabiedribas-solidaritates-izcilniekus-26026 Tue, 12 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārajā parādē 2019. gada 11. novembrī https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-nacionalo-brunoto-speku-un-iekslietu-ministrijas-vienibu-militaraja-parade-2019-gada-11-novembri-26025 Mon, 11 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna jauniešu korim “Kamēr…” par trīsreiz iegūto Eiropas kormūzikas balvu Grand Prix https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-jauniesu-korim-kamer-par-trisreiz-ieguto-eiropas-kormuzikas-balvu-grand-prix-26024 Mon, 11 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna skolēnu radošo darbu konkursa “Mūsdienu varonības tēli Latvijā” dalībniekiem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-skolenu-radoso-darbu-konkursa-musdienu-varonibas-teli-latvija-dalibniekiem-26023 Fri, 08 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents akreditē Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā 8. novembrī Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā Rīgas pilī akreditēja V. E. Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Stefano Maria Taliani de Markio (H. E. Mr Stefano Maria Taliani de Marchio). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-akredite-italijas-republikas-arkartejo-un-pilnvaroto-vestnieku-latvija-26022 Fri, 08 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna konferences “Nākamā cikla Eiropas pētniecības un zinātnes programmas “Apvārsnis Eiropa” realizācija Latvijā” atklāšanā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-konferences-nakama-cikla-eiropas-petniecibas-un-zinatnes-programmas-apvarsnis-eiropa-realizacija-latvija-atklasana-26021 Thu, 07 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Valsts robežsardzes simtgades pasākumā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “GORS” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-valsts-robezsardzes-simtgades-pasakuma-rezekne-latgales-vestnieciba-gors-26020 Thu, 07 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Valsts robežsardzes simtgades parādē Rēzeknē, pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-valsts-robezsardzes-simtgades-parade-rezekne-pie-latgales-atbrivosanas-pieminekla-vienoti-latvijai-26019 Thu, 07 Nov 2019 09:25:30 +0200 Rīgas pilī: Eiropā aktīvi jāveicina humanitāro, sociālo un lietišķo zinātņu sadarbība pētījumos un inovācijās Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju departamenta ģenerāldirektoru Žanu Ēriku Pakē (Jean Eric Paquet), uzsverot pētniecības un inovāciju lomu Latvijai un visai Eiropai būtisku izaicinājumu risināšanā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/rigas-pili-eiropa-aktivi-javeicina-humanitaro-socialo-un-lietisko-zinatnu-sadarbiba-petijumos-un-inovacijas-26018 Thu, 07 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents: Administratīvi teritoriālajai reformai ir jāveicina iedzīvotāju piederība savai valstij 6. novembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības domes pārstāvjiem, lai pārrunātu Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanas gaitu un uzklausītu pašvaldību vadītāju redzējumu par reformu kopumā, lai veicinātu racionālu un pamatotu diskusiju par ATR turpmāko norisi. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-administrativi-teritorialajai-reformai-ir-javeicina-iedzivotaju-piederiba-savai-valstij-26017 Wed, 06 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna forumā “Reinventing Media Bussiness” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-foruma-reinventing-media-bussiness-26016 Wed, 06 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents: modernam darbam ir jākļūst par atsevišķu valsts politiku kopējā politiku spektrā Valsts prezidents Egils Levits, šodien Rīgas pilī tiekoties ar biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” pārstāvjiem, izteica pateicību biedrībai, ka tā gan individuāli, gan valstiskā līmenī raisa interesi un izpratni par diasporas un remigrācijas politiku. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-modernam-darbam-ir-jaklust-par-atsevisku-valsts-politiku-kopeja-politiku-spektra-26015 Wed, 06 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents novērtē Latvijas iedzīvotājiem sniegto iespēju saņemt zvērinātu notāru pakalpojumus ar videokonferenču starpniecību 5. novembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes notāru darbā un uzklausītu padomes priekšlikumus tiesiskuma stiprināšanā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-noverte-latvijas-iedzivotajiem-sniegto-iespeju-sanemt-zverinatu-notaru-pakalpojumus-ar-videokonferencu-starpniecibu-26014 Tue, 05 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, pasniedzot Brigādes ģenerāļa dienesta pakāpi Egilam Leščinskim https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-pasniedzot-brigades-generala-dienesta-pakapi-egilam-lescinskim-26012 Tue, 05 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents ar jaunajiem ārstiem un māsām runā, kā panākt taisnīgu, sakārtotu un caurskatāmu veselības aprūpes sistēmu Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Jauno Ārstu asociācijas (LJĀA) un Latvijas Māsu asociācijas (LMA) valdes pārstāvjiem, lai izrunātu sasāpējušos veselības aprūpes jautājumus. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-jaunajiem-arstiem-un-masam-runa-ka-panakt-taisnigu-sakartotu-un-caurskatamu-veselibas-aprupes-sistemu-26011 Tue, 05 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents akreditē ārvalstu vēstniekus Latvijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-akredite-arvalstu-vestniekus-latvija-26010 Tue, 05 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents pateicas par neatkarību balsojušajiem Augstākās Padomes deputātiem par vēsturiskās atmiņas uzturēšanu sabiedrībā Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar “4. maija Deklarācijas klubu”, kas apvieno par Latvijas neatkarību balsojušos bijušās Augstākās Padomes deputātus. Prezidents izteica pateicību klātesošajiem par viņu ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā, kā arī par vēsturiskās atmiņas aktīvu uzturēšanu sabiedrībā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pateicas-par-neatkaribu-balsojusajiem-augstakas-padomes-deputatiem-par-vesturiskas-atminas-uzturesanu-sabiedriba-26009 Mon, 04 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents: labas pārvaldības principu pilnvērtīga darbība balstās sabiedrības izpratnē un iesaistē 4. novembrī Valsts prezidents Egils Levits viesojās Valsts ieņēmumu dienestā (VID), diskutējot ar VID darbiniekiem par labas pārvaldības principu ievērošanu ikdienas darbā un pārrunājot ar VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi aktualitātes iestādes darbā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-labas-parvaldibas-principu-pilnvertiga-darbiba-balstas-sabiedribas-izpratne-un-iesaiste-26008 Mon, 04 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Rīgas Ekonomikas augstskolas absolventu asociācijas 25. gadadienas pasākumā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-rigas-ekonomikas-augstskolas-absolventu-asociacijas-25-gadadienas-pasakuma-26013 Fri, 01 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna ikgadējā Vislatvijas lauksaimnieku konkursa “Sējējs 2019” noslēguma pasākumā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-ikgadeja-vislatvijas-lauksaimnieku-konkursa-sejejs-2019-nosleguma-pasakuma-26007 Fri, 01 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents ar Saeimas komisiju vadītājiem runā par likumdošanas procesa un likumu uzlabošanu Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Saeimas komisiju vadītājiem nolūkā pārrunāt iespējas uzlabot likumdošanas procesa un likumu kvalitāti. E. Levits izteica savu nostāju šajos jautājumos un uzklausīja komisijas vadītāju redzējumu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-saeimas-komisiju-vaditajiem-runa-par-likumdosanas-procesa-un-likumu-uzlabosanu-26006 Fri, 01 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas tiesnešu ikgadējā konferencē https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-tiesnesu-ikgadeja-konference-26005 Fri, 01 Nov 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents tiekas ar valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu 31. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits, viesojoties Valsts kontrolē, noslēdza sarunu ciklu ar visiem valsts konstitucionālajiem orgāniem – Saeimu, Ministru kabinetu, Augstāko tiesu, Satversmes tiesu un Valsts kontroli. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiekas-ar-valsts-kontrolieri-elitu-kruminu-26004 Thu, 31 Oct 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-tiksanas-ar-ministru-prezidentu-krisjani-karinu-26003 Thu, 31 Oct 2019 09:25:30 +0200 Irēna Kucina: valstiski ir ļoti svarīga partiju attīstība ilgtermiņā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/irena-kucina-valstiski-ir-loti-svariga-partiju-attistiba-ilgtermina-26002 Wed, 30 Oct 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes Kaujas nodrošinājuma bataljona karoga svinīgajā iesvētīšanas un pasniegšanas ceremonijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-sauszemes-speku-mehanizetas-kajnieku-brigades-kaujas-nodrosinajuma-bataljona-karoga-svinigaja-iesvetisanas-un-pasniegsanas-ceremonija-26001 Tue, 29 Oct 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā diskutē par uzņēmējdarbības vidi 29. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā biedriem, lai diskutētu par Latvijas attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, raugoties no uzņēmējdarbības, likumdošanas un valsts pārvaldes perspektīvas. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-amerikas-tirdzniecibas-palatu-latvija-diskute-par-uznemejdarbibas-vidi-26000 Tue, 29 Oct 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents 18. novembrī Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus Valsts prezidents Egils Levits 2019. gada 18. novembrī svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – 78 sabiedrības pārstāvjiem. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-18-novembri-rigas-pili-pasniegs-augstakos-latvijas-valsts-apbalvojumus-25999 Tue, 29 Oct 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents: LELBĀL reģistrācija Latvijā atbilstu remigrācijas politikas nostādnēm Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapi Laumu Zušēvicu, pārrunājot aktualitātes pasaules latviešu evaņģēliski luteriskajās draudzēs. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-lelbal-registracija-latvija-atbilstu-remigracijas-politikas-nostadnem-25998 Mon, 28 Oct 2019 09:25:30 +0200 Valsts prezidents un Japānas premjerministrs pozitīvi vērtē abu valstu dialoga tālāku attīstību nākotnē 25. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits, noslēdzot darba vizīti Japānā, tikās ar Japānas premjerministru V. E. Šinzo Abi (H. E. Mr Shinzo Abe) un pārrunāja plašu divpusējo un daudzpusējo jautājumu loku. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-un-japanas-premjerministrs-pozitivi-verte-abu-valstu-dialoga-talaku-attistibu-nakotne-25997 Fri, 25 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents pateicas Latvijas goda konsulam Osakā par ieguldījumu Latvijas–Japānas attiecību stiprināšanā 24. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Japānā tikās ar Latvijas goda konsulu Osakā Tamio Išibaši (Mr Tamio Ishibashi). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pateicas-latvijas-goda-konsulam-osaka-par-ieguldijumu-latvijas-japanas-attiecibu-stiprinasana-25996 Thu, 24 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents: Latvija un Japāna ir līdzīgi domājoši sadarbības partneri 24. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Japānā tikās ar Japānas–Latvijas Parlamentārās sadraudzības grupas priekšsēdētāju V. E. Hirofumi Nakasoni (H. E. Mr Hirofumi Nakasone), pārrunājot Latvijas un Japānas politiskās un ekonomiskās attiecības, sadarbību kultūras un izglītības jomās. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-latvija-un-japana-ir-lidzigi-domajosi-sadarbibas-partneri-25995 Thu, 24 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents lasa lekciju Vasedas Universitātē Japānā 23. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti darba vizītes laikā Japānā apmeklēja Vasedas Universitāti, kur tikās ar tās prezidentu Aidži Tanaku (Mr Aiji Tanaka) un sniedza lekciju “Latvijas skatījums uz mūsdienu izaicinājumiem, ar ko sastopas demokrātiskās iekārtas”. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-lasa-lekciju-vasedas-universitate-japana-25994 Wed, 23 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents ar Rumānijas prezidentu pārrunā abu valstu kopīgās pozīcijas NATO un ES 22. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Japānā tikās ar Rumānijas prezidentu V. E. Klausu Verneru Johannisu (H. E. Mr Klaus Werner Iohannis), pārrunājot Eiropas Savienības (ES), NATO un citas aktualitātes. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-rumanijas-prezidentu-parruna-abu-valstu-kopigas-pozicijas-nato-un-es-25993 Tue, 22 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents tiekas ar Japānas latviešu kopienas pārstāvjiem 21. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti darba vizītes laikā Japānā tikās ar Japānas latviešu kopienas pārstāvjiem, Japānas jaukto kori “Gaisma” un latviešu valodas studentiem. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiekas-ar-japanas-latviesu-kopienas-parstavjiem-25992 Mon, 21 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu” atvēršanas svētkos https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-gramatas-tiesas-un-mediju-komunikacija-sabiedriska-viedokla-un-mediju-ietekme-uz-taisnigu-tiesu-atversanas-svetkos-25991 Fri, 18 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents piedalīsies imperatora svinīgajā kronēšanas ceremonijā Japānā No 21. līdz 25. oktobrim Valsts prezidents Egils Levits atradīsies darba vizītē Japānā, Tokijā. Viesošanās laikā paredzēta dalība Viņa Majestātes imperatora Naruhito un imperatores Masako svinīgajā kronēšanas ceremonijā un pasākumos Imperatora pilī, kā arī vairākas divpusējas tikšanās. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-piedalisies-imperatora-svinigaja-kronesanas-ceremonija-japana-25990 Fri, 18 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-universitates-juridiskas-fakultates-7-starptautiskaja-zinatniskaja-konference-tiesibu-zinatnes-uzdevumi-nozime-un-nakotne-tiesibu-sistemas-25989 Fri, 18 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents tiekas ar Ēģiptes ārlietu ministru Samehu Šukriju 17. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar V. E. Ēģiptes Arābu Republikas ārlietu ministru Samehu Šukriju (H. E. Mr Sameh Shoukry). Šī ir pirmā Ēģiptes ārlietu ministra vizīte Latvijā divpusējo attiecību vēsturē. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiekas-ar-egiptes-arlietu-ministru-samehu-sukriju-25988 Thu, 17 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Valsts prezidenta kausu pasniegšanā vieglatlētikas sacensību uzvarētājiem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-valsts-prezidenta-kausu-pasniegsana-vieglatletikas-sacensibu-uzvaretajiem-25987 Thu, 17 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas izglītības vadītāju asociācijas konferences atklāšanā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-izglitibas-vaditaju-asociacijas-konferences-atklasana-25986 Thu, 17 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 100-gades pasākumā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-universitates-juridiskas-fakultates-100-gades-pasakuma-25985 Wed, 16 Oct 2019 09:25:30 +0300 Latvijas Valsts prezidenta uzruna preses konferencē Ukrainas prezidenta oficiālās vizītes laikā Latvijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-valsts-prezidenta-uzruna-preses-konference-ukrainas-prezidenta-oficialas-vizites-laika-latvija-25984 Wed, 16 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents: Latvija novērtē Kirgizstānas centienus veidot ciešākas attiecības Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Kirgizstānas parlamenta priekšsēdētāju Dastanbeku Džumabekovu (Dastanbek Dzhumabekov), kurš oficiālā vizītē apmeklē Latviju. Valsts prezidents sarunā uzsvēra, ka šī vizīte ir Kirgizstānas valsts apliecinājums, ka tā vēlas veidot ciešākas attiecības ar Latviju un Eiropas Savienību kopumā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-latvija-noverte-kirgizstanas-centienus-veidot-ciesakas-attiecibas-25982 Tue, 15 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna grāmatas “Valoda un valsts” X sējuma atvēršanas svētkos https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-gramatas-valoda-un-valsts-x-sejuma-atversanas-svetkos-25981 Tue, 15 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents akreditē ārvalstu vēstniekus Latvijā 15. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā Rīgas pilī akreditēja V. E. Svētā Krēsla apustulisko nunciju arhibīskapu Petaru Rajiču (H. E. Mr Petar Rajič), V. E. Kuveitas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Nadžību Abdulrahmanu Albaderu (H. E. Mr Najeeb Abdulrahman Albader) un V. E. Melnkalnes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Dr. Budmiru Šegrtu (H. E. Dr. Budimir Šegrt). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-akredite-arvalstu-vestniekus-latvija-25980 Tue, 15 Oct 2019 09:25:30 +0300 Valsts prezidents: demokrātijas kvalitāte un pilsoņa atbildība ir savstarpēji saistītas Valsts prezidents Egils Levits šodien uzrunāja “Rīgas konferences 2019” dalībniekus, diskusijā ar ekspertu un komentētāju Edvardu Lūkasu (Edward Lucas) rosinot domāt par demokrātijas kvalitātes un pilsoņa gribas un atbildības attiecībām. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-demokratijas-kvalitate-un-pilsona-atbildiba-ir-savstarpeji-saistitas-25979 Sat, 12 Oct 2019 09:25:30 +0300