RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Latvijas Valsts Prezidenta mājaslapa https://www.president.lv/ 50 jaunākās ziņas lv Paziņojums presei pēc Valsts prezidenta Egila Levita sarunas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu Skaties paziņojumu presei pēc Valsts prezidenta Egila Levita sarunas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/pazinojums-presei-pec-valsts-prezidenta-egila-levita-sarunas-ar-ministru-prezidentu-krisjani-karinu-26659 Thu, 22 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu bijušajai ilggadējai Apžēlošanas dienesta vadītājai Ritai Aksenokai 22. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstu bijušajai ilggadējai Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu noziegumu izmeklēšanas pārvaldes priekšniecei un bijušajai Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītājai Ritai Aksenokai, paužot atzinību par nozīmīgo ieguldījumu Apžēlošanas dienesta izveidē un Apžēlošanas likuma izstrādē. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pieskir-cildinajuma-rakstu-bijusajai-ilggadejai-apzelosanas-dienesta-vaditajai-ritai-aksenokai-26658 Thu, 22 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu filozofei Maijai Kūlei 21. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstu filozofei, profesorei, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta direktorei Dr. habil. phil. Maijai Kūlei, paužot pateicību par nozīmīgo ieguldījumu zinātnē un pētniecībā un sveicot 70 gadu jubilejā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pieskir-cildinajuma-rakstu-filozofei-maijai-kulei-26657 Wed, 21 Apr 2021 11:42:10 +0300 Tiešsaistes ceremonijā tiesneša zvērestu Valsts prezidentam dod Satversmes tiesas tiesnese Anita Rodiņa 20. aprīlī tiešsaistes ceremonijā Rīgas pilī tiesneša zvērestu Valsts prezidentam Egilam Levitam deva Satversmes tiesas tiesnese Anita Rodiņa. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/tiessaistes-ceremonija-tiesnesa-zverestu-valsts-prezidentam-dod-satversmes-tiesas-tiesnese-anita-rodina-26656 Tue, 20 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents: digitālo pakalpojumu visaptveroša pieejamība un kvalitāte ir tiesību jautājums Valsts prezidents Egils Levits šodien tiešsaistē tikās ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu, sveicot ar pārvēlēšanu amatā uz trešo pilnvaru termiņu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-digitalo-pakalpojumu-visaptverosa-pieejamiba-un-kvalitate-ir-tiesibu-jautajums-26654 Mon, 19 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents: zinātnes komunikācija var formēt sabiedrisko domu un mazināt dezinformācijas izplatīšanos 14. aprīlī Valsts prezidentam Egilam Levitam notika tiešsaistes saruna ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) valdes priekšsēdētāju Miķeli Grīviņu un valdes locekļiem Eduardu Baķi, Kārli Pleiko, Lauru Bužinsku un Ilzi Elberi par zinātnes pārvaldības, finansējuma un jauno zinātnieku karjeras jautājumiem. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-zinatnes-komunikacija-var-formet-sabiedrisko-domu-un-mazinat-dezinformacijas-izplatisanos-26653 Wed, 14 Apr 2021 11:42:10 +0300 Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu deportācijas 80. gadadienu, vienlaikus visā valstī notiks 1941. gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi 2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/pieminot-latvijas-iedzivotaju-pirmas-masu-deportacijas-80-gadadienu-vienlaikus-visa-valsti-notiks-1941-gada-izsutito-iedzivotaju-vardu-lasijumi-26652 Wed, 14 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents tiešsaistes ceremonijā akreditē ārvalstu vēstniekus Latvijā 13. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistes ceremonijā akreditēja V. E. Pakistānas Islāma Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Maliku Muhammadu Farūku (H. E. Mr Malik Muhammad Farooq) un V. E. Luksemburgas Lielhercogistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Polu Šmitu (H. E. Mr Paul Schmit). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiessaistes-ceremonija-akredite-arvalstu-vestniekus-latvija-26651 Tue, 13 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents: vēstures izpētei jābūt pastāvīgai valsts pētījumu programmas daļai 12. aprīlī Valsts prezidentam Egilam Levitam notika tiešsaistes saruna ar vēsturniekiem Dr. hist. Gati Krūmiņu, Dr. hist. Gunti Zemīti, Dr. hist. Gustavu Strengu, Dr. hist. Gvido Straubi, Dr. sc. com. Mārtiņu Kaprānu, Dr. hist. Tomu Ķikutu, Dr. hist. Valteru Sčerbinski, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieku – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktoru Dr. chem. Dmitriju Stepanovu par aktuālajiem vēstures izpētes jautājumiem, tai skaitā valsts finansējumu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-vestures-izpetei-jabut-pastavigai-valsts-petijumu-programmas-dalai-26650 Mon, 12 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu muzikologam Arnoldam Laimonim Klotiņam 10. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstu mākslas zinātņu doktoram, izcilajam latviešu mūzikas analītiķim un pētniekam, daudzu grāmatu autoram Dr. art. Arnoldam Laimonim Klotiņam, sveicot viņu 87 gadu jubilejā un paužot atzinību par ieguldījumu muzikoloģijā un mūzikas vēstures izpētē. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pieskir-cildinajuma-rakstu-muzikologam-arnoldam-laimonim-klotinam-26649 Sat, 10 Apr 2021 11:42:10 +0300 Par Dzīvojamo telpu īres likuma izsludināšanu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/par-dzivojamo-telpu-ires-likuma-izsludinasanu-26655 Fri, 09 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents augsti novērtē Spānijas dalību NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Latvijā 8. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Spānijas Karalistes ārlietu, Eiropas Savienības (ES) un sadarbības lietu ministri Aranču Gonsalesu Laju (Arancha González Laya). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-augsti-noverte-spanijas-dalibu-nato-paplasinatas-klatbutnes-kaujas-grupa-latvija-26648 Thu, 08 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents apliecina Latvijas nelokāmo atbalstu Gruzijas eiroatlantiskajai integrācijai 7. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Gruzijas aizsardzības ministru Džuanšeru Burčuladzi (Juansher Burchuladze). Valsts prezidents sarunā apliecināja Latvijas nelokāmo atbalstu Gruzijas eiroatlantiskajai integrācijai, tai skaitā praktisko atbalstu NATO sadarbības programmas ietvaros. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-apliecina-latvijas-nelokamo-atbalstu-gruzijas-eiroatlantiskajai-integracijai-26647 Wed, 07 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents izskatījis 9 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus 7. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits izskatīja deviņu notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. No tiem astoņi apžēlošanas lūgumi netika atbalstīti, bet viena notiesātā persona tika apžēlota. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-izskatijis-9-notiesato-personu-apzelosanas-lugumus-26646 Wed, 07 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidenta kancelejas vadītāja Andra Teikmaņa apsveikums Lieldienās https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-kancelejas-vaditaja-andra-teikmana-apsveikums-lieldienas-26645 Thu, 01 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita un dzīvesbiedres Andras Levites apsveikums Lieldienās https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-un-dzivesbiedres-andras-levites-apsveikums-lieldienas-26644 Thu, 01 Apr 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Ekonomisko lietu tiesas atklāšanā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-apsveikums-ekonomisko-lietu-tiesas-atklasana-26643 Wed, 31 Mar 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna ikgadējā Lielās Talkas koordinatoru tiešsaistes sanāksmē https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-ikgadeja-lielas-talkas-koordinatoru-tiessaistes-sanaksme-26642 Wed, 31 Mar 2021 11:42:10 +0300 Paziņojums presei pēc Valsts prezidenta Egila Levita sarunas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/pazinojums-presei-pec-valsts-prezidenta-egila-levita-sarunas-ar-ministru-prezidentu-krisjani-karinu-26641 Wed, 31 Mar 2021 11:42:10 +0300 Tiešsaistes ceremonijā tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu) Valsts prezidentam dod Ekonomisko lietu tiesas tiesneši 29. martā tiešsaistes ceremonijā Rīgas pilī tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu) Valsts prezidentam Egilam Levitam deva Ekonomisko lietu tiesas tiesneši Ieva Jankovska, Vija Kalniņa, Ļubova Kovaļa, Aivars Latkovskis, Dagnija Muceniece, Kaspars Vecozols un Miķelis Zumbergs. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/tiessaistes-ceremonija-tiesnesa-zverestu-svinigo-solijumu-valsts-prezidentam-dod-ekonomisko-lietu-tiesas-tiesnesi-26640 Mon, 29 Mar 2021 11:42:10 +0300 Valsts prezidents un Latvijas Bankas prezidents: nākamais būs Latvijas ekonomikas izaugsmes gads Valsts prezidents Egils Levits šodien tiešsaistē tikās ar Latvijas Bankas (LB) prezidentu Mārtiņu Kazāku, pārrunājot Latvijas makroekonomiskās prognozes, Eiropas Savienības (ES) atbalsta līdzekļu gudru ieguldījumu nepieciešamību un Latvijas Bankas darbu valsts ilgtspējas laukā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-un-latvijas-bankas-prezidents-nakamais-bus-latvijas-ekonomikas-izaugsmes-gads-26639 Mon, 29 Mar 2021 11:42:10 +0300 Andra Levite nominācijā “Gada vecmāte 2020” apsveic Diānu Zaļepsku 27. martā Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite “Gada balvas medicīnā 2020” svinīgajā ceremonijā, kas šogad bija skatāma TV3, pasniedza balvu gada vecmātei Diānai Zaļepskai. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/andra-levite-nominacija-gada-vecmate-2020-apsveic-dianu-zalepsku-26638 Sat, 27 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, atklājot “Gada balva medicīnā 2020” svinīgo ceremoniju https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-atklajot-gada-balva-medicina-2020-svinigo-ceremoniju-26637 Sat, 27 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents aicina Saeimu nodrošināt individuālo taisnīgumu nelikumīgi represēto personu reabilitācijā un politiski represētas personas statusa un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanā 25. martā Valsts prezidents Egils Levits nosūtījis viedokli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kurā izteicis savus apsvērumus par iespējām risināt vēsturiskā taisnīguma atjaunošanas problēmas, kas saistītas ar okupācijas režīma nodarīto kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-aicina-saeimu-nodrosinat-individualo-taisnigumu-nelikumigi-represeto-personu-reabilitacija-un-politiski-represetas-personas-statusa-un-nacionalas-pretosanas-kustibas-dalibnieka-statusa-pieskirsana-26636 Thu, 25 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: šodienas brīvās Latvijas uzdevums ir turēt cieņā un godā komunistiskā genocīda upuru piemiņu 25. martā Valsts prezidents Egils Levits nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, pieminot komunistiskā genocīda upuru piemiņu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-sodienas-brivas-latvijas-uzdevums-ir-turet-ciena-un-goda-komunistiska-genocida-upuru-pieminu-26635 Thu, 25 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: mašīna nekad nedrīkst kontrolēt un ierobežot cilvēktiesības https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-masina-nekad-nedrikst-kontrolet-un-ierobezot-cilvektiesibas-26634 Tue, 23 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu arhitektei Zaigai Gailei 23. martā Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstu arhitektei Zaigai Gailei, sveicot viņu 70 gadu jubilejā un paužot atzinību par viņas profesionālo veikumu Rīgas arhitektūras mantojuma saglabāšanā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pieskir-cildinajuma-rakstu-arhitektei-zaigai-gailei-26633 Tue, 23 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdim Valteram Nollendorfam 22. martā Valsts prezidents Egils Levits, sveicot Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdi, rakstnieku un literatūrzinātnieku Valteru Nollendorfu 90 gadu jubilejā un godinot viņa paveikto latviešu tautas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, piešķīris V. Nollendorfam Cildinājuma rakstu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pieskir-cildinajuma-rakstu-latvijas-okupacijas-muzeja-biedribas-valdes-priekssedim-valteram-nollendorfam-26632 Mon, 22 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: valstij jāpanāk pieaugošs finansējums Valsts kultūrkapitāla fondam Valsts prezidents Egils Levits šodien tiešsaistē tikās ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) direktoru Edgaru Vērpi, padomes priekšsēdētāju Valtu Ernštreitu un direktora vietnieci Lindu Karlinu, uzsverot šīs kultūrpolitikas institūcijas nozīmi, pārrunājot fonda darbību un nākotnes perspektīvas, kā arī kultūrpolitikas tvērumu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-valstij-japanak-pieaugoss-finansejums-valsts-kulturkapitala-fondam-26631 Fri, 19 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: lai pienācīgi izzinātu nacionālo pretošanās kustību, nepieciešams adekvāts finansējums, zinātnes politikas veidotāju un visas sabiedrības izpratne 17. martā Valsts prezidents Egils Levits, godinot nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņu, rīkoja tiešsaistes konferenci “Cīņa par Latviju. Nacionālās pretestības kustības izpēte un atcere”. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-lai-pienacigi-izzinatu-nacionalo-pretosanas-kustibu-nepieciesams-adekvats-finansejums-zinatnes-politikas-veidotaju-un-visas-sabiedribas-izpratne-26630 Wed, 17 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents godina nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņu un pie Brīvības pieminekļa noliek sveci 17. martā Valsts prezidents Egils Levits godina nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņu un pie Brīvības pieminekļa noliek sveci. Valsts prezidents ir aicinājis Saeimu šo dienu noteikt kā visas Latvijas nacionālās pretošanās kustības atceres dienu. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-godina-nacionalas-pretosanas-kustibas-dalibnieku-pieminu-un-pie-brivibas-pieminekla-noliek-sveci-26629 Wed, 17 Mar 2021 11:42:10 +0200 Tiešsaistes konference “Cīņa par Latviju. Nacionālās pretestības kustības izpēte un atcere” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/tiessaistes-konference-cina-par-latviju-nacionalas-pretestibas-kustibas-izpete-un-atcere-26628 Wed, 17 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents “Lielās mūzikas balvas 2020” pasniegšanas ceremonijā apsveic gada jauno mākslinieku – diriģentu Aivi Greteru 13. martā Valsts prezidents Egils Levits “Lielās mūzikas balvas 2020” pasniegšanas ceremonijā, kas šogad bija skatāma tiešraidē Latvijas Televīzijas 1. kanālā un Latvijas Radio 3, pasniedza balvu gada jaunajam māksliniekam – diriģentam Aivim Greteram. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-lielas-muzikas-balvas-2020-pasniegsanas-ceremonija-apsveic-gada-jauno-makslinieku-dirigentu-aivi-greteru-26627 Sat, 13 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents tiešsaistes ceremonijā akreditē ārvalstu vēstniekus Latvijā 12. martā Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistes ceremonijā akreditēja V. E. Austrijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Dorisu Danleri (H. E. Mrs Doris Danler) un V. E. Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Fandanu Dionu (H. E. Mr Phan Dang Duong). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiessaistes-ceremonija-akredite-arvalstu-vestniekus-latvija-26626 Fri, 12 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts aizsardzības un patriotisma fonda “Namejs” akcijas laikā saziedoti 8000 eiro datoru iegādei Latvijas bruņoto spēku karavīru ģimenēm Valsts aizsardzības un patriotisma fonda “Namejs” rīkotās akcijas laikā Latvijas sabiedrotie karavīri saziedojuši 8000 eiro datoru iegādei, lai palīdzētu karavīru un zemessargu bērniem un padarītu viņu attālināto mācību procesu ērtāku un efektīvāku. Šodien fondam bija iespēja iepriecināt vēl 18 ģimenes ar jauniem datoriem. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-aizsardzibas-un-patriotisma-fonda-namejs-akcijas-laika-saziedoti-8000-eiro-datoru-iegadei-latvijas-brunoto-speku-karaviru-gimenem-26625 Fri, 12 Mar 2021 11:42:10 +0200 Ordeņu kapituls lēmis par valsts apbalvojuma atņemšanu Saskaņā ar Ordeņu kapitula 2021. gada 23. februāra lēmumu apbalvotajai personai, kura ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā, atņemts augstākais Latvijas valsts apbalvojums – Atzinības krusts. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/ordenu-kapituls-lemis-par-valsts-apbalvojuma-atnemsanu-26624 Thu, 11 Mar 2021 11:42:10 +0200 Paziņojums presei pēc Valsts prezidenta Egila Levita sarunas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/pazinojums-presei-pec-valsts-prezidenta-egila-levita-sarunas-ar-ministru-prezidentu-krisjani-karinu-26623 Wed, 10 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: vārda un mākslas brīvība nedrīkst tikt sašaurināta Šodien Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Jaunā Rīgas teātra māksliniecisko vadītāju Alvi Hermani. Tika pārrunāti Satversmē un starptautisko cilvēktiesību dokumentos garantētās izteiksmes brīvības jautājumi gan vispārpolitiskā, gan mākslas brīvības kontekstā, kā arī valsts finansiālais atbalsts kultūrai krīzes laikā un Jaunā Rīgas teātra atgriešanās Lāčplēša ielas 25 telpās. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-varda-un-makslas-briviba-nedrikst-tikt-sasaurinata-26622 Tue, 09 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidenta dzīvesbiedres Andras Levites uzruna Riga TechGirls un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā starptautiskajā hakatonā “Sievietes. Tehnoloģija. Ilgtspējība.” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-dzivesbiedres-andras-levites-uzruna-riga-techgirls-un-latvijas-investiciju-un-attistibas-agenturas-rikotaja-starptautiskaja-hakatona-sievietes-tehnologija-ilgtspejiba-26621 Mon, 08 Mar 2021 11:42:10 +0200 Irēna Kucina: attālinātais darbs – tiesiski vēl stiprināms https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/irena-kucina-attalinatais-darbs-tiesiski-vel-stiprinams-26620 Mon, 08 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: Pašvaldību likumā ir jānostiprina atbildība par Dziesmu svētku kustības ilgtspēju Valsts prezidents un XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patrons Egils Levits šodien tiešsaistē tikās ar Dziesmu un deju svētku procesa rīkotājiem un mākslinieciskajiem vadītājiem, uzsverot, ka Dziesmu svētku tradīcijai ir nenovērtējama nozīme latviešu nācijas tapšanā un turpinātībā un arī šajos laikos tiem ir tikpat svarīga misija – latviešu valodas un kultūras pārstāvēšana globalizācijas apstākļos. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pasvaldibu-likuma-ir-janostiprina-atbildiba-par-dziesmu-svetku-kustibas-ilgtspeju-26619 Fri, 05 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidenta Egila Levita runa, atklājot tiešsaistes diskusiju “COVID-19: Zāles ekonomikas ārstēšanai un hroniskās slimības riski” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-runa-atklajot-tiessaistes-diskusiju-covid-19-zales-ekonomikas-arstesanai-un-hroniskas-slimibas-riski-26618 Fri, 05 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: Ungārijas gaidāmā prezidentūra Eiropas Padomē notiek laikā, kad jāaizstāv eiropeiskās vērtības 5. martā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Ungārijas ārlietu un tirdzniecības lietu ministru Pēteru Sijjārto (Péter Szijjárto), lai pārrunātu prioritātes gaidāmajā Ungārijas prezidentūrā Eiropas Padomē (EP) un citus starptautiskus jautājumus. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ungarijas-gaidama-prezidentura-eiropas-padome-notiek-laika-kad-jaaizstav-eiropeiskas-vertibas-26617 Fri, 05 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents aicina godināt nacionālās pretošanās kustības dalībniekus 17. martā plkst. 14.00 Valsts prezidents Egils Levits, godinot nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņu, rīkos tiešsaistes konferenci “Cīņa par Latviju. Nacionālās pretestības kustības izpēte un atcere”, kurā piedalīsies vēstures eksperti un nacionālās pretošanās kustības piemiņas uzturētāji. Konferenci ikviens interesents varēs skatīties tīmekļvietnē www.president.lv, portālā www.delfi.lv, kā arī Valsts prezidenta Facebook, Twitter un YouTube kontos. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-aicina-godinat-nacionalas-pretosanas-kustibas-dalibniekus-26616 Thu, 04 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents Egils Levits piedalās tiešsaistes konferencē “Notāru dienas” Valsts prezidents Egils Levits šodien piedalījās tiešsaistes konferencē “Notāru dienas”. Tās laikā E. Levits atbildēja uz vidusskolēnu jautājumiem par prezidenta ievēlēšanas procesu un par valsts aizsardzības mācību nepieciešamību Latvijā, kā arī pastāstīja par saviem profesionālajiem izaicinājumiem. Vidusskolēniem “Notāru dienās” šogad notiek īpašs pasākums – “Iekāp notāra kurpēs”, kas sniedz iespēju jauniešiem izzināt šīs profesijas “aizkulises”. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-egils-levits-piedalas-tiessaistes-konference-notaru-dienas-26615 Wed, 03 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents tiešsaistes ceremonijā akreditē ārvalstu vēstniekus Latvijā 3. martā Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistes ceremonijā akreditēja V. E. Dienvidāfrikas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Bridžitu Silviju Mabandlu (H. E. Ms Brigitte Sylvia Mabandla) un V. E. Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Sālimu Ājatu Šaabānu (H. E. Mr Salem Ait Chabane). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiessaistes-ceremonija-akredite-arvalstu-vestniekus-latvija-26614 Wed, 03 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: Latviju un Igauniju vieno sena vēsture, aktīva sadarbība šodien un nākotnes kurss, vērsts uz attīstību, izaugsmi, zaļu un digitālu vidi 2. martā Latvijā darba vizītē ieradās V. E. Igaunijas Republikas prezidente Kersti Kaljulaida (H. E. Mrs Kersti Kaljulaid). Apmeklējums simboliski iezīmē 100 gadu, kopš Latvija un Igaunija atzina viena otru de iure un uzsāka diplomātisko sadarbību kā starptautiski de iure atzītas valstis. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-latviju-un-igauniju-vieno-sena-vesture-aktiva-sadarbiba-sodien-un-nakotnes-kurss-versts-uz-attistibu-izaugsmi-zalu-un-digitalu-vidi-26613 Tue, 02 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents un Lietuvas Seima priekšsēdētāja vienisprātis, ka Latvijas un Lietuvas divpusējam dialogam jābūt vēl ciešākam 1. martā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar V. E. Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu (H. E. Ms Viktorija Čmilytė-Nielsen). https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-un-lietuvas-seima-priekssedetaja-vienispratis-ka-latvijas-un-lietuvas-divpusejam-dialogam-jabut-vel-ciesakam-26611 Mon, 01 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents un Rektoru padome atzinīgi vērtē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas paveikto darbā pie Augstskolu likuma grozījumiem 1. martā Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē tikās ar Rektoru padomes priekšsēdētāju Rūtu Muktupāvelu un ģenerālsekretāru Jāni Bernātu, lai pārrunātu aktualitātes augstākās izglītības jomā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-un-rektoru-padome-atzinigi-verte-saeimas-izglitibas-kulturas-un-zinatnes-komisijas-paveikto-darba-pie-augstskolu-likuma-grozijumiem-26610 Mon, 01 Mar 2021 11:42:10 +0200 Valsts prezidents: jo vairāk tiks ieguldīts zinātnē, jo spēcīgāk tas atspoguļosies valsts izaugsmē, ekonomikas augšupejā un iedzīvotāju labklājībā 26. februārī Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistes diskusijā vienkopus aicināja Latvijas zinātniekus un ekonomikas un inovāciju ekspertus, lai iepazītos ar pētnieku risinājumiem cīņā ar COVID-19 un pārrunātu, kā šos pētījumus vislabāk un ātrāk pārnest dzīvē. Pētījumi tika veikti valsts pētījumu programmu ietvaros pēc valdības uzdevuma pandēmijas krīzes sākumā. https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-jo-vairak-tiks-ieguldits-zinatne-jo-specigak-tas-atspogulosies-valsts-izaugsme-ekonomikas-augsupeja-un-iedzivotaju-labklajiba-26609 Fri, 26 Feb 2021 11:42:10 +0200