RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Latvijas Valsts Prezidenta mājaslapa http://www.president.lv/ 50 jaunākās ziņas lv Valsts prezidents ar Saeimas frakciju vadību vienojas par kopīgu darbīgu dialogu valsts ilgtermiņa mērķu labā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-saeimas-frakciju-vadibu-vienojas-par-kopigu-darbigu-dialogu-valsts-ilgtermina-merku-laba-25931 Wed, 18 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents akreditē Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-akredite-kinas-tautas-republikas-arkartejo-un-pilnvaroto-vestnieku-latvija-25930 Wed, 18 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa preses konference https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-un-ministru-prezidenta-krisjana-karina-preses-konference-25929 Wed, 18 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents Egils Levits izskatījis 18 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-egils-levits-izskatijis-18-notiesato-personu-apzelosanas-lugumus-25928 Wed, 18 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: jāintensificē Eiropas Savienības Austrumpartnerības attiecības https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-jaintensifice-eiropas-savienibas-austrumpartneribas-attiecibas-25927 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas “The Singer of Songs. On Cognitive Schemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs” atvēršanas svētkos https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-vairas-vikes-freibergas-gramatas-the-singer-of-songs-on-cognitive-schemas-and-sequential-structuring-in-longer-latvian-folk-songs-atversanas-svetkos-25926 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents uzsver atbalsta nozīmi vidējiem un mazajiem lauksaimniekiem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-uzsver-atbalsta-nozimi-videjiem-un-mazajiem-lauksaimniekiem-25925 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents ar Bundestāga deputātiem pārrunā divpusējo attiecību stiprināšanas virzienus https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-bundestaga-deputatiem-parruna-divpusejo-attiecibu-stiprinasanas-virzienus-25924 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna tiekoties ar Latvijā rezidējošajiem ārvalstu vēstniekiem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-tiekoties-ar-latvija-rezidejosajiem-arvalstu-vestniekiem-25923 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents sarunā ar labklājības ministri atbalsta solidaritātes principa ievērošanu nodokļu politikā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-saruna-ar-labklajibas-ministri-atbalsta-solidaritates-principa-ieverosanu-nodoklu-politika-25922 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents aktualizē būvniecības nozares sakārtošanas jautājumus https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-aktualize-buvniecibas-nozares-sakartosanas-jautajumus-25921 Tue, 17 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta uzruna grāmatas “Patvēruma meklētāju problēma un tās risinājumi Eiropas Savienībā un Latvijā” atvēršanas svētkos Eiropas Savienības mājā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-uzruna-gramatas-patveruma-mekletaju-problema-un-tas-risinajumi-eiropas-savieniba-un-latvija-atversanas-svetkos-eiropas-savienibas-maja-25920 Mon, 16 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents viesojas Augstākajā tiesā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-viesojas-augstakaja-tiesa-25919 Mon, 16 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents ar satiksmes ministru pārrunā sabiedrībai un uzņēmējdarbībai pievilcīga satiksmes tīkla attīstību https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-satiksmes-ministru-parruna-sabiedribai-un-uznemejdarbibai-pievilciga-satiksmes-tikla-attistibu-25918 Mon, 16 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-egils-levits-tiekas-ar-satversmes-tiesas-tiesnesiem-25917 Mon, 16 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents tiekas ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiekas-ar-zemkopibas-ministru-kasparu-gerhardu-25916 Mon, 16 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Jāņa Čakstes memoriālajā muzejā “Auči” https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-jana-cakstes-memorialaja-muzeja-auci-25915 Sat, 14 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-gederta-eliasa-jelgavas-vestures-un-makslas-muzeja-25914 Sat, 14 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna pie Jāņa Čakstes pieminekļa Jelgavā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-pie-jana-cakstes-pieminekla-jelgava-25913 Sat, 14 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents un Latvijas Pasaules dabas fonds uzsver Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu risināšanā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-un-latvijas-pasaules-dabas-fonds-uzsver-latvijas-lidzatbildibu-klimata-parmainu-risinasana-25912 Fri, 13 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: Namībija ir viens no Latvijas tuvākajiem sadarbības partneriem Āfrikas kontinentā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-namibija-ir-viens-no-latvijas-tuvakajiem-sadarbibas-partneriem-afrikas-kontinenta-25911 Fri, 13 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents uzsver paveikto valsts aizsardzības jomā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-uzsver-paveikto-valsts-aizsardzibas-joma-25910 Fri, 13 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Rīgas drošības forumā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-rigas-drosibas-foruma-25909 Fri, 13 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents tiekas ar finanšu ministru Jāni Reiru https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-tiekas-ar-finansu-ministru-jani-reiru-25908 Thu, 12 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents ievieš jaunu tradīciju – tikšanos ar Saeimas prezidiju https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ievies-jaunu-tradiciju-tiksanos-ar-saeimas-prezidiju-25907 Thu, 12 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: Polijas ieguldījums Latvijas valstiskuma nosargāšanā 1920. gadā ir neatsverams https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-polijas-ieguldijums-latvijas-valstiskuma-nosargasana-1920-gada-ir-neatsverams-25906 Wed, 11 Sep 2019 05:52:16 +0300 Latvijas Valsts prezidents tiksies ar Namībijas viceprezidentu un pārrunās sadarbības jautājumus https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-valsts-prezidents-tiksies-ar-namibijas-viceprezidentu-un-parrunas-sadarbibas-jautajumus-25905 Wed, 11 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: transatlantiskā partnerība ir Latvijas un Polijas centrālais drošības elements https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-transatlantiska-partneriba-ir-latvijas-un-polijas-centralais-drosibas-elements-25904 Wed, 11 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents saņem Apvienoto Arābu Emirātu dāvinājumu Latvijas valsts simtgadē – miera paklāju https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-sanem-apvienoto-arabu-emiratu-davinajumu-latvijas-valsts-simtgade-miera-paklaju-25903 Tue, 10 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents ar Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas prezidenti pārrunā demokrātijas stiprināšanas, mākslīgā intelekta un bioētikas jautājumus https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ar-eiropas-padomes-parlamentaras-asamblejas-prezidenti-parruna-demokratijas-stiprinasanas-maksliga-intelekta-un-bioetikas-jautajumus-25902 Tue, 10 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna ārlietu dienesta simtgades svinībās https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-arlietu-dienesta-simtgades-svinibas-25901 Mon, 09 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: sabiedrībā jāraisa diskusijas par jauno izglītības standartu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-sabiedriba-jaraisa-diskusijas-par-jauno-izglitibas-standartu-25900 Mon, 09 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents pozitīvi vērtē ārvalstu tirdzniecības kameru Latvijā devumu valsts ekonomiskajā izaugsmē https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pozitivi-verte-arvalstu-tirdzniecibas-kameru-latvija-devumu-valsts-ekonomiskaja-izaugsme-25899 Mon, 09 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents ieskicē juridiskās izglītības attīstības tendences Latvijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ieskice-juridiskas-izglitibas-attistibas-tendences-latvija-25898 Mon, 09 Sep 2019 05:52:16 +0300 Latvijas valstiskuma nepārtrauktības apliecinājumam 75 gadi https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-valstiskuma-nepartrauktibas-apliecinajumam-75-gadi-25897 Sun, 08 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna konferencē “No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence” par godu administratīvo tiesu 15. gadadienai https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-konference-no-visparejiem-tiesibu-principiem-izrietosa-administrativo-tiesu-kompetence-par-godu-administrativo-tiesu-15-gadadienai-25896 Fri, 06 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: ir svarīgi īstenot iekļaujošu politiku attiecībā pret personām ar invaliditāti praktiskajā dzīvē https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-ir-svarigi-istenot-ieklaujosu-politiku-attieciba-pret-personam-ar-invaliditati-praktiskaja-dzive-25895 Thu, 05 Sep 2019 05:52:16 +0300 Preses konference pēc Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/preses-konference-pec-valsts-prezidenta-egila-levita-tiksanas-ar-ministru-prezidentu-krisjani-karinu-25894 Thu, 05 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Saeimas 2019. gada rudens sesijas atklāšanā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-saeimas-2019-gada-rudens-sesijas-atklasana-25893 Thu, 05 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents dosies pirmajā oficiālajā vizītē uz Poliju https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-dosies-pirmaja-oficialaja-vizite-uz-poliju-25892 Wed, 04 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents: Latvijas augstskolām jākļūst konkurētspējīgākām Eiropas līmenī https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-latvijas-augstskolam-jaklust-konkuretspejigakam-eiropas-limeni-25891 Tue, 03 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents akreditē ārvalstu vēstniekus Latvijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-akredite-arvalstu-vestniekus-latvija-25890 Tue, 03 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents pasniedz akreditācijas vēstuli Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Ķīnas Tautas Republikā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-pasniedz-akreditacijas-vestuli-latvijas-republikas-arkartejai-un-pilnvarotajai-vestniecei-kinas-tautas-republika-25889 Mon, 02 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents papildina Neredzīgo bibliotēkas krājumu, ierunājot audioierakstā Satversmes ievadu ar komentāriem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-papildina-neredzigo-bibliotekas-krajumu-ierunajot-audioieraksta-satversmes-ievadu-ar-komentariem-25888 Mon, 02 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zinību dienā Strazdumuižas internātvidusskolā–attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-zinibu-diena-strazdumuizas-internatvidusskola-attistibas-centra-vajredzigiem-un-neredzigiem-berniem-25887 Mon, 02 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zinību dienā Rīgas 88. vidusskolā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-zinibu-diena-rigas-88-vidusskola-25886 Mon, 02 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zinību dienā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-zinibu-diena-rigas-valsts-2-gimnazija-25885 Mon, 02 Sep 2019 05:52:16 +0300 Pasaules valstu līderi piedalās 2. Pasaules kara piemiņas ceremonijā Polijā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/pasaules-valstu-lideri-piedalas-2-pasaules-kara-pieminas-ceremonija-polija-25884 Sun, 01 Sep 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Nacionālā arhīva 100. gadadienas svinībās https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-nacionala-arhiva-100-gadadienas-svinibas-25883 Fri, 30 Aug 2019 05:52:16 +0300 Valsts prezidents apmeklēs II Pasaules kara sākuma 80. gadskārtas pieminēšanas atceres pasākumus Varšavā https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-apmekles-ii-pasaules-kara-sakuma-80-gadskartas-pieminesanas-atceres-pasakumus-varsava-25882 Fri, 30 Aug 2019 05:52:16 +0300