Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krustu:

1. Piešķirt Atzinības krusta III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri:

uzņēmēju, kokmateriālu tirdzniecības uzņēmuma SIA “Kurekss” valdes priekšsēdētāju
Jāni Apsīti,

Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulu Stambulā
Ahmetu Arbatli (Ahmet Arbatli),

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta attīstības direktoru, vadošo pētnieku, Zinātniskās padomes priekšsēdētāju, Dr.sc.comp.
Rihardu Balodi-Bolužu,

Lietuvas Republikas M.K.Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja Kauņā direktoru
Osvaldu Daugeli (Osvaldas Daugelis),

Baltijas-Amerikas Brīvības fonda valdes priekšsēdētāju
Kimu Deivisu (Kim Gordon Davis),

 

Orsē un Oranžērijas muzeju prezidenti, mākslas zinātnieci
Loransu Dekāru(Laurence des Cars),

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas institūta direktoru, vadošo pētnieku, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, Dr.habil.sc.ing.
Jāni Grabi,

Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulu Šveices Konfederācijā
Ragnāru Granelli (Ragnar Granelli),

Latvijas Republikas goda konsuli Nova Odesā, Sanpaulu štatā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā
Dainu Gūtmani,

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju
Arni Muižnieku,

Kompjeņas un Blerankūras piļu un nacionālo muzeju direktoru, mākslas zinātnieku, mākslas kuratoru
Rodolfu Rapeti (Rodolphe Rapetti),

lauksaimniecības uzņēmuma SIA “Saldus Druva” valdes priekšsēdētāju
Maritu Spundiņu,

Latvijas Republikas goda konsulu Zalcburgas federālajā zemē
Karlu Vindingu (Karl Winding),

Latvijas Republikas goda konsulu Skotijā, Apvienotajā Karalistē
Džonu Makgregoru (John McGregor);

2. Piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku

kultūras darbinieku, dzejnieku un grāmatizdevēju
Uldi Ausekli,

muzikoloģi, VSIA “Latvijas koncerti” izglītības programmu vadītāju, bērnu un skolu jaunatnes koncertu producenti un vadītāju
Karinu Bērziņu,

ilggadējo Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
Inesi Bumbieri-Kaži,

ilggadējo Cēsu 1.pamatskolas direktori, instrumentspēles skolotāju
Annu Būri,

Rīgas Motormuzeja Restaurācijas nodaļas vadītāju, galveno restauratoru
Gunāru Dortānu,

ilggadējo lauksaimniecības darbinieku
Jāni Dzelzkalēju,

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekāni, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Dr.agr.
Zintu Gaili,

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekānu, profesoru, Dr.sc.ing.
Ēriku Geriņu,

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori
Evu Juhņēviču,

selekcionāru
Andri Krūmiņu,

Latvijas Universitātes emeritēto profesori, Dr.paed.
Aīdu Krūzi,

latviešu literatūras kritiķi, literatūrzinātnieci, Dr.philol.
Andu Kubuliņu,

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieci, Pakalpojumu departamenta direktori
Andu Lamašu,

ilggadējo Latvijas dzelzceļa nozares speciālistu, AS “LatRailNet” Jaudas sadales pārvaldes direktoru
Toivo Lukonenu,

uzņēmēju, SIA “V.L.T.” valdes priekšsēdētāju
Pāvilu Mežalu,

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Restorānu, ēdināšanas pakalpojumu un komerczinību nodaļas vadītāju
Terēziju Pētersoni,

Preiļu novada Kultūras centra vadītāju
Gunti Skrimbli,

ilggadējo Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāju
Anitu Slaidiņu,

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Dr.habil.sc.ing.
Jāni Vību,

vēsturnieci un muzeju darbinieci, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieci zinātniskajā darbā
Irinu Zeibārti;

3. Piešķirt Atzinības krusta V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri:

ilggadējo Auces novada Lielauces pagasta izglītības un kultūras darbinieci, latviešu valodas un literatūras skolotāju
Aldu Balodi,

Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābecītis” vadītājas vietnieci, pirmsskolas izglītības skolotāju
Līviju Baļčūni,

Jaunjelgavas novada izglītības, kultūras un sabiedrisko darbinieku
Aivaru Biti,

Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju
Viju Cerusu,

Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītāju, Dr.theol.
Ilmāru Hiršu-Iršu,

Rīgas Latviešu biedrības biroja vadītāju, kultūras un sabiedrisko darbinieci
Stellu Līpīti,

Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperti
Margitu Mantiņu,

kultūras darbinieci, ilggadējo Lielvārdes novada Kultūras centra deju kolektīvu “Pūpolītis” un “Vēji” vadītāju, horeogrāfi
Ilutu Mistri,

sabiedrisko darbinieku Zviedrijas Karalistē
Andersu Svenu Svensonu (Anders Sven Svensson),

kultūras darbinieku, ilggadējo laikraksta “Liesma” žurnālistu
Aivaru Kārli Ustupu.