Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par:

1. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri:

Nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” valdes priekšsēdētāju
Lieni Dambiņu

Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāju, raidījuma “Nekā personīga” producenti un galveno redaktori, daudzsēriju filmas “Sarkanais mežs” un citu dokumentālo un mākslas filmu producenti
Artu Ģigu

V. E. Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskapu
Edvardu Pavlovski

Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošo pētnieku, Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītāju, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesoru, akadēmiķi
Dr. chem. Edgaru Sūnu

Politiķi, bijušo izglītības un zinātnes ministru
Dr. math. Kārli Šadurski

Ārstu, Viļānu slimnīcas valdes locekli, bijušo cilvēktiesību aizstāvības grupas “Helsinki–86” vadītāju
Juri Galeriju Vidiņu

2. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku:

Biedrības “Rucavas tradīciju klubs” vadītāju, biedrības “Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija” valdes locekli
Sandru Aigari

AS “Latvijas valsts meži” struktūras “Sēklas un stādi” Latgales sēklkopības iecirkņa sēklu plantāciju pārzini, mežkopi, Meža muzeja dibinātāju, vadītāju un gidi, grāmatu autori
Annu Āzi

Dailes teātra aktieri
Juri Bartkeviču

Ilggadējo Kanādas latviešu sabiedrisko darbinieku un mecenātu, organizācijas “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļas vadītāju
Ati Otto Bredovski

Žurnālistu, žurnāla “Sports” galveno redaktoru
Daini Cauni

Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” valdes locekli, nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” valdes locekli
Ilzi Džonsoni

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Krūts ķirurģijas nodaļas vadītāju, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes vadošo pētnieku, Onkoloģijas katedras vadītāju, asociēto profesoru, biedrības “Latvijas Onkologu asociācija” vadītāju
Dr. med. Jāni Eglīti

Bijušo ilggadējo VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes priekšsēdētāju, VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” veselības aprūpes vadības ārsti, psihiatri
Natu Gaibišeli

Leģendāro latviešu bundzinieku, džeza mūziķi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza mūzikas katedras docentu, Rīgas Doma kora skolas Džeza mūzikas programmas vadītāju, sitaminstrumentu spēles pedagogu
Dr. paed. Tāli Gžibovski

Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju un pilsētas arhitekti
Dr. arch. Janu Jākobsoni

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras vadītāju, profesoru, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra traumatologu, ortopēdu
Dr. med. Andri Jumtiņu

Vaivaru pamatskolas direktori
Inesi Kārkliņu

Komponistu, diriģentu, čellistu un mūzikas pedagogu, Latviešu Dziesmu svētku biedrības Kanādā valdes priekšsēdi
Juri Ķeniņu (George Juris Kenins)

Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāju
Daci Martinovu

Ilggadējo Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedras lektori
Irēnu Nelsoni

Arhitektu, Latvijas Arhitektu savienības prezidentu, SIA “Arhitekta J. Pogas birojs” valdes locekli
Juri Pogu

Ilggadējo Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā izglītības nozares vadītāju, Eiropas Latviešu apvienības izglītības nozares vadītāju un Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes locekli
Māri Valdi Pūli

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes asociēto profesori un vadošo pētnieci, Latvijas Ergonomikas biedrības dibinātāju un valdes priekšsēdētāju, sertificētu Eiropas ergonomisti
Dr. med. Ženiju Roju

Kultūras darbinieku, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktoru, biedrības “Upītes jauniešu folkloras kopa” vadītāju
Andri Slišānu

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra vecāko tiesu medicīnas ekspertu, Zinātniski metodiskās padomes priekšsēdētāju, Rīgas Stradiņa universitātes Patoloģijas katedras asociēto profesoru
Dr. med. Ojāru Teteri

Aizputes Kristus Karaļa draudzes, Pāvilostas Svētā Gara draudzes un Vecpils Svētā Laurencija draudzes prāvestu
Andri Vasiļevski

Ilggadējo Kanādas latviešu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbinieku
Albertu Māri Vītolu

Vēsturnieku, arheologu, bijušo Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktoru, Biznesa augstskolas “Turība” profesoru, akadēmiķi
Dr. hist. Gunti Zemīti

Kinooperatoru, Latvijas kino klasiķi
Miku Zvirbuli

3. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri:

Ilggadējo latviešu sabiedrisko darbinieci Amerikas Savienotajās Valstīs
Rūtu Margareti Beķeri

Kultūras darbinieku, folkloras pētnieku, maģo suitu folkloras mantojuma pētnieku un saglabātāju
Vili Bendorfu

Bijušo Ventspils Mūzikas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju, sabiedrisko darbinieci, bijušo disputu kluba “Autogrāfs” vadītāju
Aiju Bumbieri

Bijušo ilggadējo Latvijas Māsu asociācijas prezidenti, medicīnas māsu
Lūciju Lapiņu

Ilggadējo latviešu izglītības un sabiedrisko darbinieci Amerikas Savienotajās Valstīs
Ingrīdu Miemi

Talsu novada muzeja galveno speciālisti mākslas jautājumos, mākslinieci
Gunu Millersoni

Sabiedrisko darbinieku un novadpētnieku, grāmatu autoru, Liepājas Karostas cietuma gidu
Juri Raķi

Preiļu novada politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” valdes priekšsēdētāju, sabiedrisko darbinieci un novadpētnieci
Natāliju Rubīni

Žurnālistu un publicistu
Arni Šablovski

Bijušo ilggadējo Maltas Mūzikas skolas direktoru, diriģentu
Vladislavu Štekelu

Tēlnieci
Ēvī Upenieci

Bijušo ilggadējo Daugavpils 12. vidusskolas un Daugavpils novada Špoģu vidusskolas mājturības skolotāju
Teklu Voiteku


Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā, ar savu darbu Latvijas Tautas frontē stiprinot valstiskumu un sargājot Latvijas neatkarību 1991. gada janvāra barikādēs un augusta puča laikā, apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par:

1. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku:

Bijušo Latvijas Tautas frontes valdes locekli, bijušo Latvijas Tautas frontes Rīgas radio rūpnīcas nodaļas dibinātāju un vadītāju
Juri Strīpnieku

2. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri:

Bijušo Latvijas Tautas frontes sekretāri referenti
Rutu Bāganti

Bijušo Latvijas Tautas frontes pilnvaroto pārstāvi Gruzijā, organizācijas “Glābiet bērnus” vadītāju, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociēto profesori
Ingunu Ebelu

Bijušo Latvijas Tautas frontes nodaļas “Ziemeļblāzma” koordinatori
Olgu Kokāni

Bijušo Latvijas Tautas frontes Aizkraukles (toreiz Stučkas) nodaļas vadītāju, pašvaldību darbinieku, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju
Gunti Libeku

Bijušo Bauskas rajona milicijas nodaļas priekšnieku, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociēto profesoru
Dr. iur. Aleksandru Matvejevu

Bijušo Latvijas Tautas frontes Tramvaju un trolejbusu pārvaldes nodaļas dibinātāju un vadītāju, bijušo Latvijas Republikas Zemessardzes veidotāju
Zigfrīdu Ozoliņu

Bijušo Latvijas Tautas frontes kancelejas vadītāju
Ingrīdu Pīlādzi

Bijušo Valmieras pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāju, bijušo Latvijas Tautas frontes Valmieras mēbeļu kombināta nodaļas dibinātāju un vadītāju
Oskaru Spurdziņu

Bijušo Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centra vadītāju, sabiedrisko un kultūras darbinieci, Liepājas muzeja filiāles “Liepāja okupācijas režīmos” vadītāju
Sandru Šēniņu